lut 21, 2020

Posiedzenie Rady do spraw Polityki Senioralnej

20 lutego 2020 roku w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się kolejne posiedzenie Rady do spraw Polityki Senioralnej. W posiedzeniu uczestniczyła dr Elżbieta Szwałkiewicz, Prezes Zarządu Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym".

Posiedzenie przebiegało według następującego porządku obrad:

  1. Otwarcie spotkania, informacje wprowadzające.
  2. Przyjęcie protokołu ze spotkania Rady ds. Polityki Senioralnej w dniu 16 grudnia 2019 r.
  3. Dyskusja dot. założeń nowego programu skierowanego do osób starszych.
  4. Przygotowanie do opracowania rekomendacji Rady ds. Polityki Senioralnej kadencji 2016-2020, dla Rady kolejnej kadencji.
  5. Sprawy bieżące.

Źródło: www.senior.gov.pl


konferencja
Raport
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2020 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności