mar 20, 2020

Polski Związek Głuchych apeluje do rządu

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Polski Związek Głuchych w liście otwartym apeluje do władz rządowych o umożliwienie dostępu do informacji na temat pandemii koronawirusa wszystkim osobom głuchym i słabosłyszącym, poprzez tłumaczenie wystąpień premiera i ministrów na język migowy.

Polski Związek Głuchych w liście otwartym skierowanym do władz apeluje m.in. o:

  1. Uruchomienie infolinii dla osób głuchych i słabosłyszących w trybie 24/7 (PZG deklaruje zapewnienie tłumaczy, gotowych pełnić całodobowe dyżury).
  2. Powiadomienie przedstawicieli służby zdrowia, aby korzystali z tłumaczy on-line, jeżli infolinia zostanie uruchomiona.
  3. Tłumaczenie wystąpień przedstawicieli rządu w sprawie koronawirusa na język migowy w czasie rzeczywistym.
  4. Przetłumaczenie filmików o COVID-19 dostępnych na stronach Ministerstwa Zdrowia i KPRM na Polski Język Migowy.

Z treścią listu PZG można zapoznać się tutaj.


konferencja
Raport
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2020 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności