mar 2, 2018

Nowe limity na środki absorpcyjne - pacjenci mogą stracić

3 marca wchodzą w życie przepisy rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Sklepy, lekarze i pacjenci nie są pewni jak interpretować te zapisy. Pojawiły się wątpliwości czy osoby objęte programem "Za życiem" nie będą na nich stratne i co stanie się ze zleceniami już wypisanymi na 60 sztuk wyrobów chłonnych po zmianie limitu na 90 sztuk?

Po wielu latach walki o to, by pacjent otrzymywał więcej niż dwie refundowane pieluchomajtki na dobę, limit podniesiono z 60 do 90 sztuk miesięcznie. Niestety limit kwotowy pozostał taki sam, co oznacza, że wielu pacjentów zapłaci więcej z własnej kieszeni. Co prawda producenci muszą zaoferować też produkt w cenie limitu, ale jego chłonność i inne parametry jakościowe będą gorsze. 

Pojawiło się też sporo wątpliwości jak interpretować te przepisy. A wchodzą one w życie już w sobotę, 3 marca. 

Pacjenci korzystający ze produktów chłonnych w ramach przepisów tzw. ustawy "Za życiem"

Jak wpływa zmiana limitu sztuk na tzw. ustawę "Za życiem"? Ze wstępnych wyliczeń i nieoficjalnych informacji Wojewódzkich Oddziałów NFZ limit cenowy dla tych pacjentów zostaje obniżony ze 1,5 zł do 1 zł. W efekcie pacjent na jednej sztuce traci 0,35 zł. Interpretacja jak rozumiem jest taka – z limitu kwoty i 60 sztuk wynika limit zł na sztukę. Więc jak za tę samą stawkę ma być 90 pieluchomajtek, to dopłata na sztukę spada. A w ustawie "Za życiem" nie ma limitu sztuk.

Wyroby medyczne z pozycji 100 i 101 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. poz. 1061), zwane dalej "rozporządzeniem", są zaopatrzeniem comiesięcznym. Zgodnie z nowelizacją pacjentowi na zlecenie przysługuje do 90 sztuk miesięcznie materiałów chłonnych, dla pozycji 100 limit finansowania dla tej pozycji to 77 zł, a dla pozycji 101 to 90 zł. Rozporządzenie nie określa wprost ceny jednostkowej za wyrób medyczny, określa jedynie maksymalną liczbę wyrobów, którą może przepisać lekarz tj. "do 90 sztuk" i wskazuje na sztywno limit finansowy. Wynika z tego, że o ile limit ilościowy może ulegać zmianie np. pacjent wykupi 60 sztuk, o tyle limit finansowy pozostaje stały.

W przypadku pacjentów z uprawnieniami ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. poz. 1860), którym lekarz przepisze większą liczbę sztuk środków absorpcyjnych niż określona w rozporządzeniu, przysługuje im limit finansowania proporcjonalny do ilości limitu sztuk wskazanej w rozporządzeniu. Czyli w praktyce limit dopłaty z NFZ do wyrobów chłonnych dla dzieci objętych programem "Za życiem" na sztukę obniży się aż o jedną trzecią. A i tak w obecnym limicie musieli już dopłacać. 

Jak ma być liczony limit ilościowy na środki absorpcyjne w przypadku zleceń wystawionych np. w lutym na trzy kolejne miesiące?

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 281) zakłada podniesienie limitu ilościowego przy zachowaniu obowiązujących limitów finansowych. Przyjmuje się że w przypadku pacjentów, którzy otrzymali i zrealizowali zlecenie na środki absorpcyjne, przed datą wejścia w życie projektowanych przepisów nie obowiązuje nowy limit ilościowy, tj. do 90 sztuk.

W sytuacji, gdy zlecenie było wystawione przed wejściem w życie nowelizacji i nie zostało zrealizowane przed dniem obowiązywania nowych przepisów, wówczas osoba uprawniona kierując się względami medycznymi i stanem zdrowia świadczeniobiorcy może zadecydować o podniesieniu limitu do 90 sztuk. Jednocześnie należy zaznaczyć, że to osoba uprawniona decyduje o ilości zaopatrzenia comiesięcznego przepisywanego na zleceniu, a nie świadczeniodawca np. apteka czy sklep medyczny.

Dorośli pacjenci czują się oszukani

Dotychczas osobom cierpiącym na nietrzymanie moczu w ramach refundacji, po spełnieniu kryterium chorobowego, przysługiwało do 60 sztuk produktów chłonnych (2 szt. na dobę) miesięcznie przy 30 proc. dopłacie pacjenta oraz limicie cenowym 90 zł. Z kolei osoby z chorobą nowotworową miały prawo 100-procentowej refundacji do 60 sztuk środków absorpcyjnych przy limicie cenowym 77 zł.

- Od 3 marca limit ilościowy na refundowane środki absorpcyjne zwiększa się z 60 do 90 sztuk miesięcznie, o co UroConti apelowało od 10 lat. Ostatnia tak istotna zmiana miała miejsce w poprzednim tysiącleciu, w 1999 roku! W tym czasie nakłady na publiczną służbę zdrowia wzrosły ponad dwukrotnie - zwracają uwagę pacjenci ze Stowarzyszenia Osób z NTM "UroConti".

- Oczywiście cieszymy się z podniesienia limitu, choć w krajach sąsiednich wynosi on średnio 120 sztuk miesięcznie - mówi Teresa Bodzak. - Jednak z przykrością odnotowujemy brak jakiegokolwiek wzrostu limitu cenowego.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem limity cenowe faktycznej refundacji dla pacjenta onkologicznego (pozycja 100 rozporządzenia) zostaną obniżone z poziomu 1,28 zł do poziomu 0,86 zł za jedna sztukę, a dla pacjentów pozostałych (pozycja 101) z poziomu 1,05 zł do poziomu 0,7 zł za sztukę. Oznacza to, że w tych kwotach możliwy będzie zakup jedynie 90 sztuk małych wkładek anatomicznych o niskiej chłonności nie zabezpieczających potrzeb osób z NTM, a sama refundacja (77 zł dla pacjentów onkologicznych oraz 63 zł dla pozostałych) się nie zmieni.

Na dodatek chorzy alarmują, że niektóre z oddziałów NFZ same interpretują przepisy, w mniej korzystny sposób. Taki - że jeśli pacjent wykupi mniej niż 90 sztuk, to limit kwotowy na cały miesiąc ulegnie obniżeniu. 

Źródło: www.politykazdrowotna.com


Kwota zebrana: 16 680
Cel: 123 000
Patrnerzy kampanii: ZOL, ZPO, DPS,
pielęgniarska opieka długoterminowa,
samorząd lokalny, inne podmioty
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2019 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności