mar 5, 2018

Ministerstwo Zdrowia o nowych limitach na środki absorpcyjne

W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi nowych limitów na środki absorpcyjne, Ministerstwo Zdrowia zamieściło wyjaśnienia dotyczące zmian w wykazie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

3 marca 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrób medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 281), które m.in. zwiększa limit ilościowy na środki absorpcyjne z 60 do 90 sztuk na miesiąc. Jak zaznaczono, zmiana ta jest odpowiedzią na postulaty organizacji pacjentów (m.in. Stowarzyszenia Osób z NTM "UroConti", które jest członkiem Koalicji).

W ramach prowadzonych konsultacji publicznych w 2017 roku Stowarzyszenie Osób z NTM "UroConti" zgłosiło m.in. postulaty: 

  • zwiększenia limitów ilościowych do przynajmniej 90 sztuk miesięcznie przy zachowaniu dotychczasowych limitów cenowych, 
  • zastąpienia w katalogu osób uprawnionych do wystawiania zlecenia na środki absorpcyjne lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie ginekologii onkologicznej na lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii.

Ministerstwo Zdrowia podaje również informacje o: 

  • zmianach od 1 czerwca 2017 roku: 

Od 1 czerwca 2017 roku zlecenie na wyroby medyczne na materiały absorpcyjne może wystawiać lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii, medycyny rodzinnej, pediatrii, chorób wewnętrznych oraz pielęgniarka i położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251 i 2020). 

  • zmianach od 3 marca 2018 roku:

Po przeprowadzeniu analiz i konsultacji z NFZ uwzględniliśmy kolejny postulat zgłoszony m.in. przez Stowarzyszenie Osób z NTM "UroConti" i zwiększyliśmy limit ilościowy środków absorpcyjnych z 60 do 90 sztuk miesięcznie, przy pozostawieniu dotychczasowych limitów. 

  • kosztach:

Zgodnie z danymi NFZ w 2017 roku na środki absorpcyjne przeznaczono ponad 181 mln zł. Jest to prawie 1/4 całego budżetu przewidzianego na zaopatrzenie w wyroby medyczne wydawane na zlecenie (stan dzień 2 marca 2018 roku, za okres od stycznia do października 2017 roku).

Jak przekonuje Ministerstwo Zdrowia "stale dążymy do zwiększenia dostępności wyrobów medycznych oraz do poprawy jakości życia pacjentów, którzy takiego zaopatrzenia wymagają, przy uwzględnieniu możliwości finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Sukcesywnie wprowadzamy rozwiązania całkowicie lub częściowo uwzględniające postulaty organizacji pacjentów."

Źródło: www.rynekseniora.pl


Kwota zebrana: 16 680
Cel: 123 000
Patrnerzy kampanii: ZOL, ZPO, DPS,
pielęgniarska opieka długoterminowa,
samorząd lokalny, inne podmioty
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2019 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności