mar 14, 2018

Trwają konsultacje społeczne Programu "Dostępność Plus"

13 marca 2018 roku Program "Dostępność Plus" został skierowany do konsultacji społecznych i międzyresortowych. Głównym celem Programu, koordynowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach. W swych założeniach koncentruje się na dostosowaniu przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do wymagań wszystkich obywateli.

Uwagi do projektu Programu można zgłaszać do 6 kwietnia 2018 roku na adres e-mail: dostepnosc.plus@miir.gov.pl

Osoby z niepełnosprawnościami mogą przesyłać swoje uwagi i pomysły w dowolnej formie, w tym w plikach audio oraz wideo, także w polskim języku migowym.

Źródło: www.miir.gov.pl


Kwota zebrana: 16 680
Cel: 123 000
Patrnerzy kampanii: ZOL, ZPO, DPS,
pielęgniarska opieka długoterminowa,
samorząd lokalny, inne podmioty
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2019 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności