kwi 3, 2017

Nowa wycena świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaprasza do udziału w postępowaniu mającym na celu wyłonienie podmiotów, innych niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, realizujących świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

Postępowania obejmą zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy/opiekuńczo – leczniczy realizujący świadczenia dla pacjentów z chorobą AIDS lub zakażonych HIV (kod zakresu 14.5160.026.04), zakład pielęgnacyjno – opiekuńczym dla dzieci i młodzieży/opiekuńczo – leczniczym dla dzieci i młodzieży (kod zakresu 14.5161.026.04)), z którymi podpisane zostaną umowy na przygotowywanie i przekazywanie Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń opieki zdrowotnej.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia


Kwota zebrana: 16 680
Cel: 123 000
Patrnerzy kampanii: ZOL, ZPO, DPS,
pielęgniarska opieka długoterminowa,
samorząd lokalny, inne podmioty
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2018 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności