maj 14, 2018

Prezydent podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności

14 maja Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Zdaniem posłów PiS, ustawa spełnia jeden z postulatów protestujących w Sejmie osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, bo - według szacunków - przyniesie gospodarstwom z osobą niepełnosprawną miesięcznie około 520 zł oszczędności.

Regulacja przewiduje m.in. zniesienie okresów użytkowania wyrobów medycznych (jak wózki inwalidzkie, cewniki, ortezy). Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności będą miały też prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością. Bez kolejki mają także korzystać z usług farmaceutycznych w aptekach. Ta grupa niepełnosprawnych ma również korzystać ze świadczeń specjalistycznych bez konieczności uzyskania skierowania.

Ustawa stanowi też, że zniesione zostaną limity finansowania przez NFZ świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej udzielanych osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności. W tym celu zaproponowano regulację analogiczną do przepisu znoszącego limit finansowania świadczeń z zakresu leczenia i diagnostyki onkologicznej, czyli umożliwiającą zmiany umów zawartych przez NFZ z placówkami medycznymi. Ustawa ma wejść w życie 1 lipca.

Pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz zaznaczył w rozmowie z PAP, że przyjęte przez parlament ustawy (o wsparciu osób ze znacznym stopniu niepełnosprawności i podwyższeniu renty socjalnej) "nie tylko spełniają postulaty protestujących, ale także przynoszą realne korzyści dla osób niepełnosprawnych".

- Dziś ustawa o wsparciu osób o znacznym stopniu niepełnosprawności daje im gwarancje, że będą mieli dostęp do rehabilitacji, do specjalistów, usług medycznych wtedy, kiedy tylko tego potrzebują i w takim zakresie, w jakim jest im to niezbędne - powiedział.

Innego zdania są protestujący. Ich liderka Iwona Hartwich po informacji o podpisaniu ustawy przez prezydenta, oceniła w rozmowie z PAP, że ta regulacja jest "wydmuszką".

- My w dalszym ciągu nie rozumiemy tej ustawy, która absolutnie nie pomaga osobom niepełnosprawnym. Ona dotyczy tylko artykułów medycznych. Nic w tej ofercie nie znajdą dzieci niewidome, upośledzone, autystyczne, czy z zespołem Downa. Dla nas ustawa o pomocy rzeczowej, podpisana przez prezydenta, to jest ustawa, którą nazwaliśmy wydmuszką - powiedziała.

Podkreśliła, że protestujący pozostaną w Sejmie.

Oprócz ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, prezydent podpisał również nowelę ustawy podnoszącą rentę socjalną do 100 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Zgodnie z ustawą, renta socjalna wzrośnie z 865,03 zł do 1029,80 zł. Uchwalenie ustawy, której projekt przygotowali rząd i Kukiz'15 (ustawy były procedowane w Sejmie łącznie) także było odpowiedzią na postulat protestujących od 18 kwietnia w Sejmie osób niepełnosprawnych oraz ich rodziców i opiekunów.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl


Kwota zebrana: 21 680
Cel: 123 000
Partnerzy kampanii: ZOL, ZPO, DPS,
pielęgniarska opieka długoterminowa,
samorząd lokalny, inne podmioty
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2019 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności