maj 15, 2018

Dodatkowe 16 mln zł na pomoc seniorom

Dodatkowych 16,41 mln zł przeznaczyło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na utworzenie i wyposażenie placówek Senior Plus albo na funkcjonowanie Dziennych Domów i Klubów powstałych w ramach programu "Senior Plus".

O pieniądze mogą się starać władze samorządowe. Są dostępne w ramach naboru uzupełniającego tegorocznej edycji programu "Senior Plus". Ministerstwo rodziny przypomina, że program "Senior Plus" jest realizowany w latach 2015-2020. Celem programu jest pomoc osobom starszym, przede wszystkim poprzez zwiększenie ich aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Służyć temu mają Dzienne Domy Senior Plus i Kluby Senior Plus.

Osoby starsze przebywające w Dziennych Domach otrzymują m.in. pomoc w czynnościach dnia codziennego, prowadzi się tam terapię ruchową i kulturalno-społeczną. Zapewniony jest również ciepły posiłek. W Klubach Senior Plus motywuje się do samopomocy i wolontariatu w środowisku zamieszkania.

Jak informuje resort, w tym roku w wyniku naboru podstawowego i uzupełniającego "do samorządów trafi w sumie ponad 61 mln zł, w tym przeszło 45,89 mln zł na utworzenie nowych placówek Senior+ i ponad 15,1 mln zł na zapewnienie funkcjonowania istniejących już dziennych domów i klubów Senior Plus+".

Zgodnie z zapowiedziami ministerstwa dzięki tym pieniądzom ma powstać 287 kolejnych placówek Senior Plus (90 dziennych domów i 197 klubów), a 230 już istniejących (156 domów dziennych i 74 klubów), zapewniających 5951 miejsc, otrzyma dofinansowanie na zapewnienie bieżącego funkcjonowania.

Jednostki samorządu terytorialnego mogą składać wnioski o pieniądze z programu "Senior Plus" do 14 czerwca.

Źródło: www.rynekseniora.pl


Kwota zebrana: 21 680
Cel: 123 000
Partnerzy kampanii: ZOL, ZPO, DPS,
pielęgniarska opieka długoterminowa,
samorząd lokalny, inne podmioty
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2019 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności