maj 14, 2018

Ministerstwo Zdrowia kasuje zespół, który miał przygotować likwidację NFZ

Miała być likwidacja NFZ, zmiany w ubezpieczeniu zdrowotnym (dostęp do opieki medycznej dla wszystkich obywateli), ale ostatecznie się z nich wycofano. Teraz Ministerstwo Zdrowia zamyka ostatecznie temat na najbliższe lata.

Likwidacji NFZ na razie nie będzie, więc Minister Zdrowia wydał zarządzenie rozwiązujące zespół, który miał się tym zająć.

Chodzi o uchylenie zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie powołania Zespołu do opracowania zmian organizacyjnych w związku z planowaną likwidacją Narodowego Funduszu Zdrowia.

www.dziennikmz.mz.gov.pl

Ponadto Minister uchylił też zarządzenie ws. powołania Zespołu do przeglądu regulacji mających wpływ na przychody ze składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, a także zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do przeglądu regulacji w zakresie podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu w Rzeczypospolitej Polskiej.

www.dziennikmz.mz.gov.pl

www.dziennikmz.mz.gov.pl

Źródło: www.politykazdrowotna.com


Kwota zebrana: 21 680
Cel: 123 000
Partnerzy kampanii: ZOL, ZPO, DPS,
pielęgniarska opieka długoterminowa,
samorząd lokalny, inne podmioty
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2019 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności