maj 16, 2018

Senat poparł nowelę, która jest elementem programu "Za życiem"

Wsparcie byłych uczestników warsztatów terapii zajęciowej, wydłużenie z 14 do 30 dni prawa do zasiłku opiekuńczego oraz wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych - zakłada nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którą 16 maja przyjął Senat. Ustawa jest elementem realizacji programu "Za życiem".

Za ustawą zagłosowało 54 senatorów, 3 było przeciw, 14 wstrzymało się od głosu.

Zaproponowane rozwiązania mają m.in. pomóc byłym uczestnikom warsztatów terapii zajęciowej (WTZ). W praktyce ma to zapewnić prowadzenie zajęć klubowych w warsztacie terapii zajęciowej dla osób, które zakończyły uczestnictwo w WTZ w związku z podjęciem zatrudnienia.

Zgodnie z ustawą, osoby niepełnosprawne opuszczające warsztaty terapii zajęciowej, będą mogły zgłaszać potrzebę kontynuacji wsparcia udzielanego w warsztacie bez względu na utratę zatrudnienia lub jego zmianę (ma to być nie mniej niż pięć godzin miesięcznie).

Ponadto nowelizacja zakłada, że osoba niepełnosprawna, która opuściła warsztat terapii zajęciowej w związku z podjęciem zatrudnienia, w razie utraty pracy po zgłoszeniu uczestnictwa w WTZ (w ciągu 90 dni od opuszczenia warsztatu) będzie miała pierwszeństwo w rozpoczęciu terapii. Zajęcia klubowe w WTZ mają być finansowane przez PFRON. W 2018 roku zaplanowano na ten cel 1,2 mln zł.

W nowelizacji przewidziano również wydłużenie dla rodziców - z 14 do 30 dni - prawa do zasiłku opiekuńczego w przypadku chorych dzieci niepełnosprawnych między 14., a 18. rokiem życia.

Ustawa zakłada ponadto ulgi podatkowe dla osób, na których utrzymaniu pozostają najbliżsi członkowie rodziny z niepełnosprawnością, jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają dwunastokrotności kwoty renty socjalnej, w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego.

Regulacja zakłada też, że pracodawca rodziców osób niepełnosprawnych będzie mógł odmówić realizacji wniosku takich pracowników o telepracę lub elastyczne godziny pracy jedynie wtedy, gdy ta zgoda nie jest możliwa ze względu na organizację pracy lub jej rodzaj.

Proponowane rozwiązania dotyczą m.in. rodziców dziecka, mającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu, oraz rodziców dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zgodnie z ustawą większa część przepisów ma wejść w życie w dzień po ich ogłoszeniu.

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej podkreśla, że dzięki poparciu przez Senat ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych "II etap programu "Za życiem" już za chwilę stanie się faktem".

Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl


Kwota zebrana: 16 680
Cel: 123 000
Patrnerzy kampanii: ZOL, ZPO, DPS,
pielęgniarska opieka długoterminowa,
samorząd lokalny, inne podmioty
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2019 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności