maj 17, 2018

Połowa mieszkańców stacjonarnych zakładów pomocy społecznej to osoby po 65 r.ż.

Na koniec 2017 roku na terenie kraju działały 1723 stacjonarne zakłady pomocy społecznej, które dysponowały 116,1 tys. miejsc. Przebywało w nich 109,2 tys. mieszkańców - wynika z opublikowanych 16 maja danych GUS.

Główny Urząd Statystyczny podał, że liczba zakładów stacjonarnych pomocy społecznej w porównaniu z 2016 rokiem zwiększyła się o 2,7 proc., liczba miejsc w tych zakładach o 1,3 proc., a mieszkańców o 1,3 proc.

Dane GUS mówią, że 2017 roku funkcjonowało 859 domów pomocy społecznej (blisko połowa wszystkich zakładów stacjonarnych pomocy społecznej), 313 placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku (w ramach działalności gospodarczej lub statutowej) oraz 276 schronisk dla bezdomnych. Liczba jednostek w pozostałych typach placówek wyniosła 275.

Domy pomocy społecznej dysponowały 81,2 tys. miejsc - to 70 proc. wszystkich miejsc w zakładach stacjonarnych pomocy społecznej. Schroniska dla bezdomnych posiadały 15,7 tys. miejsc, placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku - 11,3 tys., a noclegownie 3,8 tys. Liczba miejsc w pozostałych typach placówek wyniosła 3,9 tys.

GUS podał, że w ciągu całego roku w zakładach stacjonarnych pomocy społecznej przebywało 166,5 tys. osób, a na 31 grudnia 2017 stan ten wynosił 109,2 tys. osób, w tym 50,8 tys. kobiet. Trzech z czterech mieszkańców to pensjonariusze domów pomocy społecznej. W pozostałych typach placówek łącznie przebywało 28,8 tys. osób, w tym w schroniskach dla bezdomnych 13,3 tys., a w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku - 10,3 tys.

Najwięcej mieszkańców (22 proc. wszystkich osób w zakładach stacjonarnych pomocy społecznej) przebywało w placówkach dla osób w podeszłym wieku, niewiele mniej bo 21,2 proc. w placówkach dla osób przewlekle psychicznie chorych, natomiast w placówkach dla osób przewlekle somatycznie chorych - 19,4 proc.

Największą grupę mieszkańców zakładów stacjonarnych pomocy społecznej stanowiły osoby, które ukończyły 65 rok życia, była to prawie połowa wszystkich pensjonariuszy. Co czwarty mieszkaniec to osoba w wieku 40-59 lat. Najmniej liczną grupę, niecałe 2 proc., stanowili młodzi do 18. roku życia. 

Źródło: www.rynekseniora.pl


Kwota zebrana: 16 680
Cel: 123 000
Patrnerzy kampanii: ZOL, ZPO, DPS,
pielęgniarska opieka długoterminowa,
samorząd lokalny, inne podmioty
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2019 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności