wrz 18, 2018

Minister Rodziny: wysokie standardy opieki nad niepełnosprawnymi są możliwe

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska oceniła, że przy wsparciu z budżetu państwa i zaangażowaniu organizacji pozarządowych możliwe jest prowadzenie opieki nad osobami niepełnosprawnymi na bardzo wysokim poziomie. Szefowa resortu wraz z posłami i posłankami uczestniczącymi 18 września w wyjazdowym posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, odwiedziła ośrodek dla osób z niepełnosprawnością intelektualną prowadzony przez Fundację L'Arche w Śledziejowicach koło Krakowa.

Na co dzień pomaga on 70 osobom. 11 z nich na stałe mieszka w dwóch domach prowadzonych przez fundację, pozostałe korzystają z warsztatów terapii zajęciowej, przygotowujących je do podjęcia pracy, i ze środowiskowego domu samopomocy.

- Niejedno już widziałam w zakresie polityki społecznej i działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ale mogę powiedzieć, że tu są takie modelowe rozwiązania, do których fundacja przez wiele lat dochodziła - oceniła Elżbieta Rafalska.

Według niej ośrodek w Śledziejowicach jest przykładem na to, że "można w Polsce prowadzić taką kompleksową opiekę w standardzie takim, o jakim szereg instytucji może pomarzyć".

Do tego potrzebna jest - mówiła minister - inicjatywa, która wynikała z pasji i dostrzeżenia potrzeb, a potem systematyczna praca wykorzystująca lokalne doświadczenia.

Minister Rafalska zaznaczyła, że takie ośrodki są finansowane z wielu źródeł: budżetu państwa, PFRON, samorządów, a także pieniędzy zdobywanych samodzielnie przez fundację. Przypomniała, że Środowiskowe Domy Samopomocy są w całości finansowane z budżetu państwa, a nakłady na ten cel w skali kraju zostały zwiększone o 188 mln zł w ciągu ostatnich dwóch lat.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl


Kwota zebrana: 33 980
Cel: 123 000
Partnerzy kampanii: ZOL, ZPO, DPS,
pielęgniarska opieka długoterminowa,
samorząd lokalny, inne podmioty
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2019 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności