gru 5, 2018

Rząd podsumowuje prowadzenie polityki senioralnej w ostatnich trzech latach

Programy senioralne prowadzone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej są odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne. Zadaniem jest nie tylko poprawa warunków życia coraz bardziej siwiejącego społeczeństwa, ale też wykorzystanie potencjału i doświadczenia życiowego osób starszych - podsumowuje resort rodziny trzy ostatnie lata swoich działań, podkreślając uruchomienie lub kontynuację programów, które mają tworzyć warunki do rozwoju aktywności osób starszych, otaczać ich opieką i wspierać seniorów w codziennym życiu.

Z myślą o osobach, które ukończyły 75 lat ministerstwo prowadzi program "Opieka 75 +", którego celem jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym tych specjalistycznych. W ramach programu gminy mogą skorzystać z dofinansowania na świadczenie takich usług.

Według danych na koniec września 2018 roku do programu przystąpiły 384 gminy, a usługami oferowanymi w ramach programu objęto ponad 2,2 tys. osób. Od 2019 roku "Opieka 75 +" będzie działała w rozszerzonej formule. - Program będzie skierowany nie tylko to osób samotnych w wieku 75 lat i więcej (jak było do tej pory), ale też do seniorów, którzy mają rodziny. Dzięki temu rozwiązaniu więcej osób starszych będzie mogło skorzystać z usług, których do tej pory byli pozbawieni - mówi minister Elżbieta Rafalska.

Z kolei rozbudowie sieci Dziennych Domów oraz Klubów dla osób starszych służyć ma program "Senior +". Dzięki niemu powstają placówki, w których osoby starsze nie tylko mogą spędzać czas korzystając z oferty kulturalnej czy zajęć sportowych, ale również mają zapewnione posiłki oraz opiekę i pomoc w czynnościach dnia codziennego.
W 2018 roku na realizację programu przeznaczono rekordową kwotę 80 mln złotych. Taka sama pula środków została już zabezpieczona w projekcie budżetu na 2019 rok. Trwa właśnie nabór ofert w otwartym konkursie przyszłorocznej edycji programu.

30 listopada ruszył również nowy konkurs ofert na najlepsze projekty dofinansowane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Program ten powstał z myślą o osobach, które kończą swoją aktywność zawodową, ale posiadają kwalifikacje i doświadczenie, którego nie można przekreślić po przejściu na emeryturę. W latach 2016-2018 na realizację programu przeznaczono 113,8 mln złotych. Z tych środków dofinansowano ponad 1,1 tys. projektów, z których skorzystało blisko 450 tys. osób. Budżet tegorocznej edycji to 40 mln złotych. Dzięki tym środkom oferta zajęć kulturalnych, edukacyjnych, warsztatów, wycieczek czy całego spectrum wszystkich innych form pobudzania i wspierania aktywności osób starszych stale się rozwija.

- Beneficjentami programu są nie tylko seniorzy, którzy w jesieni swojego życia mogą korzystać z oferty przystosowanej do swoich potrzeb czy kondycji zdrowotnej, ale również młodsze pokolenia, które mogą czerpać z życiowego doświadczenia starszych Polaków - mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Kierunek działań rządu w polityce senioralnej wyznacza, przyjęta przez Radę Ministrów, "Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo – Uczestnictwo – Solidarność". 

- Pozwoli to na wprowadzenie rozwiązań zmniejszających skalę zależności osób starszych od innych, a także szeregu ułatwień w dostępie do usług wzmacniających samodzielność. W dokumencie wskazano cele polityki społecznej wobec osób starszych - to m.in. podniesienie jakości życia seniorów, umożliwienie im jak najdłuższej samodzielności, zapewnienie bezpieczeństwa, czy stworzenie warunków do aktywnego życia - mówi wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Bojanowska.

Źródło: www.gov.pl


Kwota zebrana: 33 980
Cel: 123 000
Partnerzy kampanii: ZOL, ZPO, DPS,
pielęgniarska opieka długoterminowa,
samorząd lokalny, inne podmioty
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2019 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności