kwi 12, 2019

Wzrasta liczba uczelni kształcących pielęgniarki

Jak zauważa Naczelna Izba Pielęgniarek i Połoznych od 2015 roku zwiększyła się liczba uczelni, które kształcą pielęgniarki - w 2014 roku w Polsce były 74 szkoły, które prowadziły studia na kierunku pielęgniarstwo, w 2018 roku jest ich już 93. Równocześnie wzrasta liczba miejsc na kierunkach pielęgniarskich. W roku akademickim 2014/2015 kształcono na I roku pielęgniarstwa 5431 osób, a w 2018/2019 już 6663 studentów.

Co prawda jak podkreśla NIPiP sytuacja nadal jest bardzo trudna, bo aż 9 tys. pielęgniarek co roku powinno podjąć pracę, by zastąpić te, które wkrótce zaczną odchodzić na emeryturę. Tymczasem studia kończy ok. 5 tys. osób. Na szczęście wzrasta liczba tych, którzy ubiegają się o prawo wykonywania zawodu - odbiera je prawie 5 tys. absolwentów pielęgniarstwa i położnictwa. 

- Daleko nam oczywiście do sytuacji idealnej, ale ostatnie dane z Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych budzą nadzieję, że pielęgniarstwo powoli dźwiga się z kadrowej zapaści. Wskazują jednoznacznie, że zwiększa się zainteresowanie pielęgniarstwem jako kierunkiem studiów - podkreśla Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych.

Niepokój Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych budzi fakt, że obecnie pielęgniarki chcą kształcić uczelnie, które do tej pory nie były związane z medycyną. NRPiP weryfikuje wszystkie sygnały, które wskazują na to, że zaplecze, w którym student będzie zdobywał wiedzę praktyczną jest na niezadawalającym poziomie. 

Źródło: www.politykazdrowotna.com


Kwota zebrana: 33 980
Cel: 123 000
Partnerzy kampanii: ZOL, ZPO, DPS,
pielęgniarska opieka długoterminowa,
samorząd lokalny, inne podmioty
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2019 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności