maj 20, 2019

Konferencja na temat opieki nad osobami niesamodzielnymi w Polsce

W imieniu Parlamentarnego Zespołu ds. Opieki Nad Osobami Niesamodzielnymi oraz Instytutu Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej serdecznie zapraszamy wszystkich Członków Koalicji na konferencję zatytułowaną "Opieka nad osobami niesamodzielnymi w Polsce po 2020 roku. Perspektywy, alternatywy, propozycje".

Cel konferencji:
U progu przyśpieszenia wzrostu liczby osób niesamodzielnych (od 2020 roku) trzeba udokumentować skalę wzrostu zapotrzebowania na usługi opiekuńcze, określić możliwe kierunki zmian  oraz poszukiwać  konsensusu w zakresie wyboru polskiej drogi do jak najpełniejszego zabezpieczenia oczekiwań osób niesamodzielnych i ich bliskich.

Termin: 22 maja 2019 roku
Miejsce: Aula Główna Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Al. Niepodległości 162
Start: godz. 11:00

Uczestnicy:
Przedstawiciele organizacji pacjenckich, organizacji osób niepełnosprawnych oraz służących pomocą tym środowiskom, resortu zdrowia, resortu rodziny, pracy polityki społecznej, podmioty skupione w Radzie ds. Polityki Senioralnej oraz Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym", reprezentanci sektora usług opiekuńczych, przedstawiciele samorządów, środowiska naukowe.

Porządek obrad:

  1. Zapotrzebowanie na opiekę długoterminową w Polsce w perspektywie najbliższych dekad - prof. Piotr Błędowski.
  2. Opieka nad osobami niesamodzielnymi jako element rządowej polityki zdrowotnej, społecznej i rynku pracy - przedstawiciele resortu zdrowia / resortu polityki społecznej.
  3. Ocena opieki długoterminowej w Polsce w świetle badań Banku Światowego oraz rekomendacje na przyszłość - przedstawiciel Banku Światowego.
  4. Ustawa o pomocy osobom niesamodzielnym a całościowe rozwiązanie problemów opieki - Senator Mieczysław Augustyn.
  5. Czek opiekuńczy - doświadczenia belgijskie - dr Anita Abramowska-Kmon.
  6. Dyskusja.
  7. Wnioski i podsumowanie.

Konferencja jest kontynuacją dyskusji z marcowego wspólnego posiedzenia Senackiej Komisji Zdrowia oraz Senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. Podczas obrad skupimy się na prezentacji rozwiązań koniecznych w czasie bardzo szybkiego wzrostu zapotrzebowania na usługi opiekuńcze.

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji można dokonać na adres: biuro@niesamodzielnym.pl

 


Kwota zebrana: 64 115
Cel: 123 000
Partnerzy kampanii: ZOL, ZPO, DPS,
pielęgniarska opieka długoterminowa,
samorząd lokalny, inne podmioty
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2019 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności