lip 5, 2019

Opiekunowie medyczni pozytywnie o zmianach w kształceniu pielęgniarek

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych pozytywnie wypowiada się o zmianach w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej, umożliwiających osobom wykonującym zawody w ochronie zdrowia, które zdecydują się na podjęcie pracy pielęgniarki lub położnej, uzyskanie potrzebnych kwalifikacji w trakcie studiów niestacjonarnych.

Zaproponowane zmiany w przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej mają być odpowiedzią, z jednej strony na problem niedoborów kadry pielęgniarskiej w polskim systemie ochrony zdrowia, a z drugiej na rosnące zapotrzebowanie na opiekę nad osobami straszymi, w tym niesamodzielnymi.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl


Kwota zebrana: 64 115
Cel: 123 000
Partnerzy kampanii: ZOL, ZPO, DPS,
pielęgniarska opieka długoterminowa,
samorząd lokalny, inne podmioty
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2019 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności