lip 31, 2019

Senackie poprawki do ustawy o świadczeniu dla osób niepełnosprawnych przyjęte przez Sejm

Posłowie poparli poprawki Senatu do ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Będzie ono przysługiwało w wysokości nie wyższej niż 500 zł, a łączna kwota tego świadczenia i świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może przekroczyć 1600 zł.

Zmiana oznacza, że osoby otrzymujące obecnie świadczenia nieznacznie przekraczające wysokość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w wysokości 1100 zł nie zostaną pozbawione możliwości uzyskania świadczenia uzupełniającego.

O świadczenie będzie mogło ubiegać się ponad 800 tys. osób.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl


konferencja
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2019 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności