Aktualności

kwi 1, 2020

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował komunikat w sprawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

mar 31, 2020

Na łamach "Dziennika Gazety Prawnej" ukazał się artykuł "Domy opieki w dobie koronawirusa. Brakuje maseczek, ale i rąk do pracy", w którym o trudnej sytuacji zakładów opieki długoterminowej w dobie epidemii COVID-19, alarmują przedstawiciele Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym".

mar 31, 2020

31 marca 2020 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Rozporządzenie nakazuje zaprzestanie prowadzenia świadczeń rehabilitacyjnych (realizowanych w trybie ambulatoryjnym, domowym, dziennym i stacjonarnym) udzielanych bezpośrednio, z wyłączeniem sytuacji, w których rehabilitacja jest bezwzględnie wymagana z uwagi na stan zdrowia pacjenta. 

mar 31, 2020

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował Zarządzenie Prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.

mar 31, 2020

Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska złożył w Sejmie kompleksowy projekt rozwiązań antykryzysowych zwany "Pakietem Bezpieczeństwa", którego głównym celem jest wsparcie systemu opieki zdrowotnej. Posłowie proponują, aby środki finansowe w wysokości 20 mld zł pochodzące z Unii Europejskiej, przekazane w ramach programu Coronavirus Response Investment Initiative przeznaczyć na utworzenie funduszu celowego, który będzie skierowany na przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniana się wirusa SARS-Cov-2. 

mar 30, 2020

Mając na względzie wciąż rosnącą liczbę osób zarażonych koronawirusem oraz głębokie zaniepokojenie losem osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji przebywających w domach pomocy społecznej, Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar wystąpił do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z szeregiem pytań dotyczących zabezpieczenia pacjentów przebywających w tych placówkach.

konferencja
Raport
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2020 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności