Aktualności

lut 5, 2018

Nawet jednej trzeciej zachorowań na nowotwory można by uniknąć, gdybyśmy bardziej dbali o swoje zdrowie przypomina Najwyższa Izba Kontroli w swojej megainformacji, opublikowanej z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem. NIK proponuje m.in. włączenie w walkę z rakiem lekarzy medycyny pracy oraz wprowadzenie do szkół obowiązkowego przedmiotu dotyczącego edukacji zdrowotnej, tak, aby możliwie jak najszybciej wzmocnić skuteczność profilaktyki i wczesnej diagnostyki nowotworów.

lut 5, 2018

Na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych opublikowano notatkę bezpieczeństwa (20180105) firmy Coloplast dotyczącą wycofania z obrotu i z używania niektórych serii opatrunków Biatain Ag i Biatain Ibu.

lut 5, 2018

Będzie kolejny nabór wniosków na dofinansowanie usług opiekuńczych z programu "Opieka 75 plus" - zapowiedziała wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Bojanowska.

lut 4, 2018

31 stycznia br. została ogłoszona nowelizacja rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, która m. in. zwiększa limit ilościowy na refundowane środki absorpcyjne z 60 do 90 sztuk miesięcznie. Rozporządzenie wchodzi w życie 2 marca 2018 roku. 

lut 2, 2018

Pomoc z programu "Za życiem" trafiła już do ponad 4 tys. rodziców, którzy zdecydowali się na urodzenie chorego lub niepełnosprawnego dziecka.

lut 1, 2018

1 lutego 2018 roku Szpital Uniwersytecki w Krakowie zainaugurował działalność poradni stwardnienia rozsianego. Wartość modernizacji to prawie 2 mln zł, z których większość pochodziła z dotacji z Ministerstwa Zdrowia.

Kwota zebrana: 33 980
Cel: 123 000
Partnerzy kampanii: ZOL, ZPO, DPS,
pielęgniarska opieka długoterminowa,
samorząd lokalny, inne podmioty
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2019 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności