Aktualności

mar 16, 2018

Około tysiąca starszych mieszkańców Białegostoku będzie mogło skorzystać z bezpłatnych zabiegów fizjoterapii w poradni rehabilitacyjnej szpitala miejskiego. 250 tys. zł na ten cel przeznaczą władze miasta - zapowiedziano podczas konferencji prasowej w poradni.

mar 15, 2018

W latach 2018-2025 na realizację Programu "Dostępność Plus" ma zostać przeznaczone ponad 23 mld zł. Środki będą pochodzić z funduszy unijnych i krajowych oraz tak zwanych funduszy norweskich i EOG. Program ma ułatwić np. seniorom, osobom z niepełnosprawnościami czy kobietom z dziećmi poruszanie się w przestrzeni publicznej.

mar 14, 2018

13 marca 2018 roku Program "Dostępność Plus" został skierowany do konsultacji społecznych i międzyresortowych. Głównym celem Programu, koordynowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach. W swych założeniach koncentruje się na dostosowaniu przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do wymagań wszystkich obywateli.

mar 14, 2018

Liczba personelu pielęgniarskiego spada, co negatywnie wpływa na poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych i może rzutować na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów - ocenił Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec w opublikowanym 13 marca 2018 roku piśmie do Ministra Zdrowia.

mar 13, 2018

Wsparcie dzieci i rodzin z terenów wiejskich oraz poprawa kompetencji cyfrowych osób starszych - to główne projekty realizowane w tym roku przez Chorągiew Kielecką Związku Harcerstwa Polskiego. Zadania są współfinansowane są z funduszy unijnych, a ich koszt to prawie 8 mln zł.

mar 13, 2018

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych zachęca do większego wykorzystania opiekunów medycznych w celu odciążenia w pracy pielęgniarek i położnych. Jak podkreśla, jest to kluczowe, zwłaszcza przy tak dramatycznej sytuacji w zawodzie jak ta, która ma miejsce w Polsce.

konferencja
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2019 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności