Aktualności

lip 23, 2017

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do szefa resortu zdrowia z pytaniem o przyszłość geriatrii w związku z wprowadzeniem sieci szpitali. W ocenie RPO, "przyjęte rozwiązania systemowe budzą wątpliwości zwłaszcza w zakresie miejsca w sieci szpitali na wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo opiekę geriatryczną".

lip 14, 2017

Jedna z kancelarii prawnych złożyła w sądzie cywilnym w Warszawie - w imieniu opiekunów dorosłych niepełnosprawnych - tzw. zawezwanie do próby ugodowej skierowane do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Opiekunowie dorosłych chcą, by rząd wypłacił im zaległe świadczenia i przyłączają się do pozwu zbiorowego.

lip 5, 2017

26 czerwca br. w Katowicach odbyło się spotkanie „Okrągłego Stołu dla Niepełnosprawności”. Przy stole zasiedli eksperci z całej Polski, specjalizujący się w tej tematyce, począwszy od przedstawicieli organizacji pozarządowych, przez parlamentarzystów, po administrację samorządową.

lip 3, 2017

Na zlecenie polskiego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Bank Światowy dokonał przeglądu systemu opieki długoterminowej (ODT) w Polsce. Przegląd ten zawiera szczegółową diagnozę polskiego systemu opieki długoterminowej nad osobami starszymi, a także opis systemów istniejących w wybranych krajach, które mogą posłużyć jako punkt odniesienia dla systemu polskiego. 

cze 27, 2017

27 czerwca br. w Warszawie odbyło się spotkanie Zarządu Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym", podczas którego omówiono bieżącą sytuację polityki rządu wobec osób niesamodzielnych.

cze 26, 2017

24 czerwca br. ukazało się Zarządzenie Ministra Zdrowia uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania polityki dotyczącej wyrobów medycznych.

konferencja
Raport
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2020 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności