Aktualności

kwi 15, 2019

Zgodnie z obietnicą zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wzrosła kwota, jaka przekazana zostanie w tym roku na działania dla organizacji pozarządowych na rzecz osób z niepełnosprawnościami - poinformował PFRON. Budżet w tym roku jest największy od ponad 10 lat. 

kwi 14, 2019

- Umowy z samorządami na realizację programu opieki wytchnieniowej będą podpisywane na przełomie maja i czerwca - poinformował PAP wiceminister rodziny Krzysztof Michałkiewicz. Program opieki wytchnieniowej jest adresowany do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych, a finansowany będzie z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

kwi 12, 2019

Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym" skierowała do Ministra Zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego swoje stanowisko w sprawie ogłoszonego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego.

kwi 12, 2019

Wystartowała pierwsza edycja konkursu "Opiekun Seniora 2018". Celem inicjatywy jest cykliczne nagradzanie najbardziej profesjonalnych i zaangażowanych wolontariuszy i opiekunów osób starszych. O tytuł "Opiekun Seniora 2018 roku" mogą się ubiegać pracownicy służby zdrowia: lekarze rodzinni, pielęgniarki, geriatrzy, a także działacze społeczni, których aktywność znacząco wpływa na poprawę jakości życia niesamodzielnych seniorów.

kwi 12, 2019

Jak zauważa Naczelna Izba Pielęgniarek i Połoznych od 2015 roku zwiększyła się liczba uczelni, które kształcą pielęgniarki - w 2014 roku w Polsce były 74 szkoły, które prowadziły studia na kierunku pielęgniarstwo, w 2018 roku jest ich już 93. Równocześnie wzrasta liczba miejsc na kierunkach pielęgniarskich. W roku akademickim 2014/2015 kształcono na I roku pielęgniarstwa 5431 osób, a w 2018/2019 już 6663 studentów.

kwi 11, 2019

Kodeks wyborczy przewiduje specjalne uprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami, by ułatwić im uczestnictwo w wyborach. Zgodnie z przepisami, wyborca niepełnosprawny ma prawo do uzyskiwania pełnej informacji o: właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania, lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego, warunkach dopisania do spisu wyborców w takim obwodzie głosowania, terminie wyborów oraz godzinach głosowania, komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów oraz o warunkach i formach głosowania.

Kwota zebrana: 16 680
Cel: 123 000
Partnerzy kampanii: ZOL, ZPO, DPS,
pielęgniarska opieka długoterminowa,
samorząd lokalny, inne podmioty
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2019 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności