Aktualności

sie 17, 2019

Władze Wągrowca w woj. wielkopolskim dotychczas przekazały mieszkańcom ponad 100 ''kopert życia'', zawierających informacje o chorobach czy przyjmowanych lekach, co ma pomóc m.in. ratownikom medycznym, kiedy przyjeżdżają pomóc samotnie mieszkającym seniorom. 

sie 14, 2019

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia udostępnił mapę, która pomoże w wyszukiwaniu świadczeń na terenie województwa. Projekt jest realizowany w ramach projektu "Co? Gdzie?".

sie 13, 2019

2 września ruszy w Warszawie program bezpłatnych szczepień przeciwko grypie. Stołeczny ratusz zachęca seniorów do skorzystania programu. Z bezpłatnych szczepień mogą skorzystać warszawiacy, którzy ukończyli 65 lat, są zameldowani na stałe lub czasowo w stolicy i rozliczają PIT w warszawskich urzędach skarbowych.

sie 10, 2019

31 gmin i sześć powiatów zamierza włączyć się do innowacyjnego projektu "Małopolski Tele-Anioł". W jego ramach osoby niesamodzielne z powodu złego stanu zdrowia, niepełnosprawności lub podeszłego wieku znajdą się pod zdalną opieką. Osoby uczestniczące w programie otrzymują specjalne opaski przypominające z wyglądu zegarek elektroniczny, który w nagłych sytuacjach umożliwi wezwanie pomocy.

sie 9, 2019

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Świadczenie uzupełniające będzie przysługiwało "w wysokości nie wyższej niż 500 zł miesięcznie", przy czym łączna kwota tego świadczenia i świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może przekroczyć 1 600 zł. 

sie 8, 2019

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Kwota zebrana: 48 740
Cel: 123 000
Partnerzy kampanii: ZOL, ZPO, DPS,
pielęgniarska opieka długoterminowa,
samorząd lokalny, inne podmioty
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2019 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności