Aktualności

paź 14, 2019

Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym" przekazała Nardowemu Funduszowi Zdrowia swoje uwagi do opublikowanego 30 września projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków określenia zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

paź 14, 2019

11 października, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. dr hab. Gertruda Uścińska, spotkała się z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Fundacje i stowarzyszenia, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych oraz niesamodzielnych, rozmawiały z ZUS o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Wśród organizacji zaproszonych do współpracy znalazła się Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym".

paź 11, 2019

11 października na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o wyrobach medycznych. Projekt dostosowuje przepisy do rozporządzeń Parlamentu Europejskiego, Rady UE oraz reguluje kwestie reklamy wyrobów medycznych. Uwagi do projektu, w ramach trwających konsultacji publicznych, można zgłaszać w terminie 30 dni.

paź 10, 2019

Jak informuje portal Polityka Zdrowotna, Adam Niedzielski został wskazany przez komisję konkursową oraz rekomendowany przez ministra zdrowia na prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Po dymisji Andrzeja Jacyny pełnił obowiązki prezesa.

paź 10, 2019

Z inicjatywy "Dziennika Gazety Prawnej" liderzy czterech największych komitetów wyborczych uzgodnili priorytety zdrowotne na najbliższe lata, podpisując "Pakt dla Zdrowia 2030". W Pakcie znalazło się 11 punktów, m.in. dotyczący zwiększenia finansowania co najmniej do średniej unijnej, czy utworzenia specjalnego Funduszu Opiekuńczego. Pieniądze z niego miałyby wspierać osoby starsze i niesamodzielne.

paź 8, 2019

W Dzienniku Ustaw ogłoszono Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

konferencja
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2019 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności