Aktualności

paź 9, 2018

Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym" przesłała do Ministerstwa Zdrowia swoje stanowisko do opublikowanej nowej wersji projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej z dnia 5 października 2018 roku.

paź 9, 2018

Opiekunowie osób z niepełnosprawnością mają prawo do zamiany zasiłku dla opiekuna na świadczenie pielęgnacyjne - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Jednym z warunków takiej zamiany jest rezygnacja z zasiłku (w wysokości 520 zł) na rzecz świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekuna osoby, której niepełnosprawność powstała po 18. lub 25. roku życia.

paź 9, 2018

- Pod hasłem "Własność, zarządzanie, odpowiedzialność" 29 listopada w Łodzi planowana jest kolejna z cyklu konferencji organizowanych w ramach narodowej debaty "Wspólnie dla zdrowia" - powiedział przewodniczący społecznej rady programowej debaty prof. Paweł Górski.

paź 9, 2018

Stare druki zleceń na refundowane przez NFZ wyroby medyczne będą mogły być wypisywane o pół roku dłużej, co równocześnie wydłuża ważność druków o ten sam okres. Ministerstwo Zdrowia proponuje przesunięcie terminu wystawiania i realizacji zleceń na wyroby medyczne na nowych zasadach. Chodzi m.in. o obowiązek potwierdzania uprawnień dodatkowych oraz weryfikację uprawnień do świadczeń zdrowotnych.

paź 8, 2018

8 października odszedł Piotr Pawłowski, założyciel i prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji oraz Fundacji Integracja. Miał 52 lata. Przez ćwierć wieku działał na rzecz osób z niepełnosprawnością - poinformowało Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.

paź 8, 2018

- Rządowy dokument "Polityka społeczna wobec osób starszych 2030" ma podnieść jakość i poziom życia seniorów - powiedziała PAP wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Bojanowska. Strategia - według założenia - ma zacząć obowiązywać od 2019 roku. Wiceminister podkreśliła, że jest to pierwszy kompleksowy dokument wyznaczający kierunek polityki rządu wobec osób starszych.

Kwota zebrana: 16 680
Cel: 123 000
Patrnerzy kampanii: ZOL, ZPO, DPS,
pielęgniarska opieka długoterminowa,
samorząd lokalny, inne podmioty
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2018 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności