Aktualności

mar 30, 2018

Życzymy Państwu zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego "Alleluja".

mar 30, 2018

Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym" jest bardzo zaniepokojona skutkami nowych limitów refundacji środków absorpcyjnych, które obowiązują od 3 marca 2018. Prowadzą one do pogorszenia i tak trudnej sytuacji finansowej osób niesamodzielnych.

mar 28, 2018

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, minister Łukasz Szumowski zwrócił się do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o natychmiastowe zastosowanie korzystnej dla pacjentów z ustawy "Za Życiem" interpretacji zmian w Rozporządzeniu w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, które weszło w życie 3 marca 2018 roku.

mar 28, 2018

Szpital Powiatowy w Zawierciu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, realizuje projekt "Teleopieka kluczem do bezpieczeństwa i zdrowia w powiecie zawierciańskim".

mar 26, 2018

23 marca 2018 roku Narodowy Fundusz Zdrowia odpowiedział na pismo Koalicji w sprawie finansowania ze środków publicznych zaopatrzenia w środki absorpcyjne w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

mar 26, 2018

Prezes NFZ przekazał do konsultacji projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna.

Kwota zebrana: 16 680
Cel: 123 000
Patrnerzy kampanii: ZOL, ZPO, DPS,
pielęgniarska opieka długoterminowa,
samorząd lokalny, inne podmioty
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2019 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności