Aktualności

gru 30, 2017

W Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad zmianami dotyczącymi zwiększenia limitów i zmniejszenia dopłat na wyroby medyczne. Przygotowana jest już nowelizacja rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

gru 28, 2017

19 grudnia 2017 roku odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Sterującego projekt pod nazwą: "Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych - nowe standardy kształcenia i opieki".

gru 22, 2017

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu, aby ten czas upłynął w rodzinnej, przyjaznej atmosferze, a nadchodzący Nowy Rok przyniósł wiele radości oraz optymizmu.

gru 22, 2017

Dziś kończą się konsultacje społeczne opublikowanego w dniu 6 grudnia br. projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Swoje uwagi do projektu zgłosiła Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym".

gru 17, 2017

Zdaniem ekspertów tzw. rozwojowy tryb refundacyjny powinien obejmować również producentów wyrobów medycznych. W debacie "Wykorzystanie środków na refundację na rzecz pobudzenia produkcji leków i wyrobów medycznych w Polsce" zorganizowanej przez Fundację Watch Health Care wiceminister Marcin Czech przyznał, że ten obszar rynku medycznego będzie łatwiej stymulować do innowacyjności.

gru 16, 2017

Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta, zgłosił uwagi do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Kwota zebrana: 16 680
Cel: 123 000
Patrnerzy kampanii: ZOL, ZPO, DPS,
pielęgniarska opieka długoterminowa,
samorząd lokalny, inne podmioty
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2018 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności