Aktualności

cze 8, 2018

Jeżeli nie podejmiemy konkretnych działań, nie zrewolucjonizujemy ochrony zdrowia osób starszych, to w perspektywie najbliższych dziesięcioleci zamiast szpitali będziemy mieli masowe umieralnie seniorów. Takie są wnioski z dyskusji Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich o konsekwencjach wprowadzenia sieci szpitali dla opieki medycznej osób starszych.

cze 8, 2018

- Niebawem osoby niepełnosprawne będą mogły złożyć wnioski o dofinansowanie z PFRON przez internet - poinformował kierownik projektu Systemu Obsługi Wsparcia, Dariusz Łazar.

cze 7, 2018

- Projekt ustawy w sprawie zasad orzekania o niepełnosprawności i niezdolności do pracy zostanie przekazany do minister pracy i polityki społecznej i premiera do końca czerwca - zapowiedziała prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS i jednocześnie szefowa międzyresortowego Zespołu do spraw Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy. W projekcie pojawi się również nowe pojęcie: osoba niesamodzielna.

cze 7, 2018

6 czerwca 2018 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.

cze 7, 2018

Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec wziął udział w posiedzeniu Komitetu Społecznego Rady Ministrów, podczas którego omówił perspektywy rozwoju życia rodzinnego i opieki zdrowotnej nad seniorami. Decyzją Komitetu ustalono, że w trybie roboczym będą prowadzone międzyresortowe prace nad zmianami legislacyjnymi dotyczącymi uprawnień RPP w zakresie kontroli Domów Pomocy Społecznej (w tym prywatnych domów opieki) i placówek świadczących tożsame usługi w zakresie dostępu podopiecznych do świadczeń zdrowotnych.

cze 7, 2018

120 mieszkańców Katowic powyżej 65. roku życia zostanie objętych opieką Szpitala Domowego. To bezpłatny program profilaktyczny, realizowany przez Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach.

Kwota zebrana: 48 740
Cel: 123 000
Partnerzy kampanii: ZOL, ZPO, DPS,
pielęgniarska opieka długoterminowa,
samorząd lokalny, inne podmioty
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2019 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności