Aktualności

sie 22, 2019

Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym" skierowała do Ministerstwa Zdrowia pismo zawierające uwagi do opublikowanego w dniu 8 sierpnia 2019 roku, projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniajacego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

sie 21, 2019

Według raportu MultiSport Index 2019 tylko 64 proc. dorosłych Polaków podejmuje aktywność fizyczną (uwzględniającą czynności rekreacyjne, takie jak spacery czy jazda na rowerze w celach transportowych) minimum raz w miesiącu. Najgorzej sytuacja przedstawia się wśród osób w wieku powyżej 55. roku życia - aż 53 proc. z nich nie podjęło żadnej aktywności fizycznej w przeciągu ostatnich 6 miesięcy.

sie 21, 2019

Jak poinfomowano na łamach "JAMA", nieprawidłowe ciśnienie krwi w średnim wieku, utrzymujące się również w wieku późnym, zwiększa prawdopodobieństwo rozwoju demencji. Wykazano to w trakcie badania z udziałem ponad 4700 uczestników.

sie 19, 2019

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o pomocy społecznej i o ochronie zdrowia psychicznego. Głównym celem znowelizowanych przepisów jest ograniczenie nieprawidołowości oraz zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa i poprawa warunków życia mieszkańców placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku.

sie 19, 2019

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą program "Dostępność Plus". Ustawa zobowiązuje podmioty publiczne, w tym urzędy, szkoły, uczelnie, placówki służby zdrowia, do zapewnia dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno - komunikacyjnej m.in. osobom starszym i niepełnosprawnym.

sie 19, 2019

Jak poinformował stołeczny ratusz, dwa miejskie szpitale, Praski i Solecki, otwierają gabinety ginekologiczne przystosowane do przyjmowania pacjentek z niepełnosprawnościami. Ułatwieniem będzie nie tylko sprzęt, ale przede wszystkim forma zapisów i przebieg samej wizyty lekarskiej. Uruchomienie gabinetów poprzedzone zostało cyklem szkoleń personelu medycznego: lekarzy, pielęgniarek i położnych prowadzonych przez Fundację "Kulawa Warszawa".

Kwota zebrana: 48 740
Cel: 123 000
Partnerzy kampanii: ZOL, ZPO, DPS,
pielęgniarska opieka długoterminowa,
samorząd lokalny, inne podmioty
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2019 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności