wrz 29, 2023

Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym" po raz kolejny patronem Tygodnia Godności Osób ze Stomią

Osoby ze stomią często są marginalizowane i wykluczane z życia społecznego i zawodowego. Sami pacjenci nie mając wsparcia i pomocy oraz doświadczając niekorzystnych konsekwencji z racji świadomości życia ze stomią, wycofują się z życia społecznego i ograniczają swoją aktywność. Dlatego też, mając na względzie powyższe okoliczności, Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO organizuje kolejną edycję Tygodnia Godności Osób ze Stomią w Polsce, który potrwa od 1 do 7 października 2023 roku. Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym" już po raz kolejny jest patronem wydarzenia.

Prawo stomików do godnego i pełnego aktywności życia jest realizacją zapisów Międzynarodowej Karty Osoby ze Stomią. Głównym zadaniem, jakie stoi przed organizatorami Tygodnia Godności jest zwiększenie otwartości społeczeństwa na stomików oraz samych stomików na pełną aktywność i udział w życiu społecznym i zawodowym.

 - Zawsze chętnie przystępujemy do tego typu inicjatyw. Dbałość o dobrostan pacjentów, szczególnie tych niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami to nasz cel statutowy. Chcemy też wspólnie z organizatorami Tygodnia Godności propagować zdrowy, aktywny tryb życia oraz większy udział Polaków w badaniach profilaktycznych, zwłaszcza w przypadku kolonoskopii - zaznacza Magdalena Osińska-Kurzywilk, Prezes Zarządu Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym”.

W ramach wydarzenia odbędzie się wiele spotkań i dyskusji dotyczących statusu pacjentów ze stomią oraz tego, jak można im pomóc i wpłynąć na to, by byli bardziej otwarci i pozytywnie nastawieni do świata, który ich otacza oraz do ludzi i do społeczności, w której mieszkają. Zaplanowano między innymi spotkania w oddziałach regionalnych POL-ILKO, spotkania z parlamentarzystami oraz seminaria i webinaria z lekarzami, pielęgniarkami i psychologami.

Strona komunikacyjna wydarzenia, to kampania informacyjna w Internecie, kierowana do pacjentów, lekarzy, decydentów a także innych organizacji i grup pacjenckich. W trakcie Tygodnia Godności odbędzie się także inauguracja nowego projektu "POL-ILKO 2040" związanego z aktywizacją stomików w różnym wieku w działalność na rzecz pacjentów - Stomik Junior, Stomik Activ, Stomik Senior i Stomik Master.

- Stygmatyzowanie osób ze stomią, tak jak z każdym innym typem niepełnosprawności,  jest absolutnie niedopuszczalne. Dlatego też należy wszelkimi środkami informacyjnymi i komunikacyjnymi dążyć do tego, by społeczeństwo było na tyle dobrze poinformowane, aby pozytywnie i transparentnie postrzegać tego typu pacjentów. Walka z wykluczeniem społecznym, przełamanie tabu związanego z tą tematyką oraz edukacja społeczeństwa w zakresie faktów i mitów związanych ze stomią to główne zadania Tygodnia Godności, w realizacji których Koalicja zdecydowała się po raz kolejny uczestniczyć - podkreśla Michał Szewczyk, Dyrektor ds. komunikacji Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym".

Ambasadorem Tygodnia Godności jest prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Honorowe Patronaty nad wydarzeniem objęli także oprócz Koalicji, Bartłomiej Chmielowiec - Rzecznik Praw Pacjenta, prof. Wojciech Kielan - Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz Małgorzata Bocheńska - Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Stomijnych. Tydzień godności osób ze stomią ma także wsparcie patronackie ze strony: European Ostomy Association, Fundacji Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Federacji Pacjentów Polskich i Europacolon Polska.

 Więcej informacji: www.poilko.pl


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas