wrz 13, 2023

Jak poprawić sytuację zdrowotną Polaków? Rekomendacje naukowców PAN

Prowadzenie szeroko zakrojonych badań epidemiologicznych oraz zaprojektowanie i systematyczne prowadzenie analiz, pozwalających na monitorowanie sytuacji zdrowotnej - to propozycje ekspertów Polskiej Akademii Nauk, które mają poprawić sytuację zdrowotną Polaków.

To kolejne rekomendacje przedstawiane w ramach projektu Polskie Zdrowie 2.0, który polega na ocenie wybranych elementów systemu zdrowia w Polsce w oparciu o dowody naukowe i dobre praktyki innych krajów. Powstał on z inicjatywy Komitetu Zdrowia Publicznego PAN.

Jak wskazują eksperci PAN pod względem przewidywanej i notowanej długości życia Polska znacząco odstaje od krajów Unii Europejskiej. Przeanalizowali oni m.in. zmiany długości trwania życia w Polsce, Finlandii i Holandii w latach 1960-2019. Zauważyli, że wskazują one na dwie istotne sprawy. Pierwszą z nich jest niewykorzystanie z punktu widzenia poprawy zdrowia ludności Polski czasu od drugiej połowy lat 60. do początku lat 90. XX wieku. Drugą jest zasadnicza poprawa sytuacji po 1991 r., która nie zniwelowała jednak braków w stanie zdrowia Polaków w porównaniu z mieszkańcami bogatszych krajów UE.

Niewątpliwie pandemia miała istotny wpływ na sytuację zdrowotną Polek i Polaków. Wzrost umieralności w tym czasie był w Polsce większy niż przeciętny dla ogółu krajów UE. W konsekwencji niekorzystna różnica w długości życia ludności Polski dodatkowo się powiększyła. Eksperci twierdzą jednak, że negatywny trend występował już przed rokiem 2019. O problemach w systemie ochrony zdrowia, zarówno w obszarze zdrowia publicznego, jak i medycyny naprawczej, świadczyły zgony możliwe do uniknięcia, powodowane m.in. chorobami nowotworowymi czy chorobami układu krążenia i umieralność z powodu przyczyn bezpośrednio związanych z konsumpcją alkoholu.

Źródło: www.cowzdrowiu.pl


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas