Aktualności

lis 1, 2023

Do Rzecznika Praw Obywatelskich trafia coraz więcej skarg związanych z długim okresem oczekiwania na nowe orzeczenie o niepełnosprawności. "Skarżący podnoszą, iż mogą utracić prawo do świadczeń z tytułu niepełnosprawności bądź zatrudnienie" - czytamy w piśmie Rzecznika do pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych.

paź 30, 2023

Szef resortu zdrowia musi mieć własne zdanie i pomysły, ale zawsze powinien je konsultować ze środowiskiem medycznym - radzi były minister zdrowia Marek Balicki. Według niego potrzebna jest decentralizacja systemu opieki zdrowotnej oraz oddanie większej władzy samorządom.

paź 26, 2023

Informujemy o zmianie terminu nadchodzącej konferencji "PROFILAKTYKA WTÓRNA. JAK UNIKNĄĆ NIESAMODZIELNOŚCI?" w Poznaniu, która miała odbyć się 31 października. Data musiała ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych. Nowy termin to 16 stycznia 2024 roku. 

paź 26, 2023

Rząd PiS w szalonym pośpiechu kupuje sprzęt dla osób z niepełnosprawnościami. Dotąd kupił 14,5 tys. różnych urządzeń, głównie takich, które zdaniem osób z niepełnosprawnościami, nie są najpotrzebniejsze. Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym" wiele razy zwracała uwagę na chaos przy pracach nad koncepcją oraz niejasności związane z uruchomieniem wypożyczalni dla osób niepełnosprawnych.

paź 18, 2023

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 listopada 2023 roku.

paź 17, 2023

Od listopada będzie więcej darmowych leków dla osób 65 plus. Które będą wydawane bezpłatnie? Czy coś warto kupić "na zapas"? Jest projekt nowej listy listy leków refundowanych. Wiadomo z niego, że będą nowe, dodatkowe darmowe leki dla seniorów. Na razie na pewno dla osób z cukrzycą oraz mocne środki przeciwbólowe (morfina) w formie dogodnej do stosowania w domu.

paź 17, 2023

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę Minister Zdrowia Katarzynie Sójce na indywidualne potrzeby osób z niepełnosprawnościami w dostępie do świadczeń opieki medycznej ze szczególnym uwzględnieniem opieki ginekologicznej i położniczej.

paź 16, 2023

Zmiana struktury udzielanych świadczeń, przegląd i analiza wycen, kontynuacja wdrożonych projektów, w tym uszczegółowienie ustawy o jakości - podczas Forum Rynku Zdrowia, dzień po wyborach, Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec wskazywał rekomendacje dla przyszłego Ministra Zdrowia. Zaznaczył też, że przyszły minister zdrowia powinien przede wszystkim zacząć od zmiany struktury udzielanych świadczeń.

paź 16, 2023

13 października zostało skierowane do ogłoszenia znowelizowane rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Dokument ma obowiązywać od nowego roku - zmienią się m.in. limity i opisy ortez i protez na zamówienie, a pacjentowi, który potrzebuje wyrobów chłonnych ubędzie mniej z kieszeni.

paź 15, 2023

Kolejki do specjalistów, odległe terminy na zabiegi, niedobór personelu, brak miejsc na specjalizacjach czy kwestia oczekiwania na terapie nowotworów - to priorytety, którymi według pacjentów powinien zająć się nowy Minister Zdrowia w pierwszej kolejności po wyborach 2023.

paź 13, 2023

Szykują się duże zmiany w wykazie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Od przyszłego roku będą nowe ceny i limity dopłat, zmienią się również niektóre zasady ich przepisywania. Rozporządzenie w tej sprawie zostało właśnie skierowane do publikacji. Prace nad nowym wykazem trwały od czerwca. Wtedy projekt trafił do konsultacji. Znowelizowane rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie ma wejść w życie 1 stycznia 2024 roku.

paź 12, 2023

Narodowy Fundusz Zdrowia podsumował koszty leczenia pacjentów w 2022 roku. Specjaliści z NFZ wzięli pod uwagę świadczenia medyczne i refundację leków. Z danych Funduszu wynika, że 80% budżetu na świadczenia i leki jest przeznaczane na potrzeby zdrowotne 20% najbardziej potrzebującej populacji.

Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas