Program

DZIEŃ PIERWSZY (25 LISTOPADA 2021, CZWARTEK)

9:00 - 10:00

Rejestracja uczestników Konferencji

10:00 - 12:00

PANEL DYSKUSYJNY 1
DEINSTYTUCJONALIZACJA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ - CELE I WYZWANIA

 

Moderator:
Tomasz Michałek, Dyrektor Biura Zarządu Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym"

Wprowadzenie:
prof. Piotr Błędowski, Dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Zagadnienia do dyskusji:

 • Co rozumiemy pod hasłem deinstytucjonalizacji?
 • Jak ujednolicić orzecznictwo i nomenklaturę?
 • Opieka instytucjonalna - czy i w jakich standardach?
 • Opieka środowiskowa - gdzie, kiedy i dla kogo?

Debata z udziałem zaproszonych gości:

 • Grzegorz Baranowski, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach
 • Adam Zawisny, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną / Stowarzyszenie Instytut Niezależnego Życia
 • Beata Drzazga, Prezes Zarządu BetaMed S.A.
 • Beata Leszczyńska, Prezes Zarządu Orpea Polska Sp. z o.o., Przewodnicząca "Forum opieki długoterminowej i paliatywno-hospicyjnej"
 • Mieczysław Augustyn, Senator RP w latach 2005-2019
 • Agnieszka Ścigaj, Zastępca Przewodniczącej Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Przewodnicząca Koła Poselskiego Polskie Sprawy
 • Joanna Bogaj-Maciejewska, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Justyna Pawlak, Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Odpowiedzi na pytania uczestników Konferencji

Głosowanie interaktywne

Podsumowanie debaty

12:00 - 12:30

Przerwa na kawę

12:30 - 14:30

PANEL DYSKUSYJNY 2
KADRY MEDYCZNE I OPIEKUŃCZE - KTO SIĘ NAMI ZAOPIEKUJE?

 

Moderator:
Magdalena Osińska-Kurzywilk, Prezes Zarządu Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym"

Wprowadzenie:
dr Rafał Bakalarczyk, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

Zagadnienia do dyskusji:

 • Kto odpowiada za pielęgnację - pielęgniarka czy opiekun?
 • Ile potrzebujemy, a ile mamy pielęgniarek w opiece długoterminowej?
 • Jaki będzie efekt zmiany roli opiekuna medycznego w systemie opieki długoterminowej?
 • Czy fizjoterapia ma sens, a jeżeli to jak dużo potrzebujemy jej w opiece długoterminowej?
 • Jak najskuteczniej wspierać opiekunów nieformalnych? Czy należy na nowo zdefiniować rolę POZ w opiece długoterminowej?
 • Trzy priorytety opieki długoterminowej: pielęgnacja, edukacja, aktywizacja - nadal aktualne?

Debata z udziałem zaproszonych gości:

 • Mariola Łodzińska, Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • Jadwiga Lampka, Stowarzyszenie Krajowe Centrum Opiekunów Medycznych
 • Michał Sutkowski, Prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych
 • Tomasz Niewiadomski, Wiceprezes KRF ds. świadczeń gwarantowanych Krajowej Izby Fizjoterapeutów
 • Adam Soska, Dyrektor ds. Operacyjnych BetaMed S.A.
 • Rafał Marek, Wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Organizatorów i Menadżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia
 • Monika Rosa, Sejmowa Komisja Zdrowia, Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska

Odpowiedzi na pytania uczestników Konferencji

Głosowanie interaktywne

Podsumowanie debaty

14:30 - 15:30

Przerwa na obiad

15:30 - 17:15

PANEL DYSKUSYJNY 3
HIGIENA I PIELĘGNACJA PACJENTÓW NIESAMODZIELNYCH - CZY WYŻSZA JAKOŚĆ OZNACZA WYŻSZE KOSZTY?

 

Moderator:
Małgorzata Durka, Pełnomocnik Zarządu Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym" ds. społecznego zabezpieczenia osób niesamodzielnych

Wprowadzenie:
dr Elżbieta Szwałkiewicz, Przewodnicząca Rady Programowej Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym"

Zagadnienia do dyskusji:

 • Jak świadomie dobierać zewnętrzne świadczenia i / lub produkty kompensujące utraconą sprawność?
 • Zamówienia publiczne - jak pogodzić cenę, jakość i potrzeby?
 • Alternatywne źródła finansowania - skąd, jak, na co?

Debata z udziałem zaproszonych gości:

 • Grażyna Śmiarowska, Prezes Polskiego Towarzystwa Opieki Długoterminowej
 • Arkadiusz Grądkowski, Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED
 • Ewelina Bembenek, Specjalista ds. merytorycznych projektu, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
 • Jacek Szostakiewicz, Dyrektor Domu Seniora Polskiej Akademii Nauk w Konstancinie-Jeziornej
 • Leszek Guga, Psycholog i trener, TZMO SA, Fundacja TZMO "Razem Zmieniamy Świat"

Odpowiedzi na pytania uczestników Konferencji

Głosowanie interaktywne

Podsumowanie debaty

17:15 - 17:30

PODSUMOWANIE EKSPERTÓW

dr Elżbieta Szwałkiewicz, Przewodnicząca Rady Programowej Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym"
Współautor raportu "Deinstytucjonalizacja opieki długoterminowej w Polsce. Cele i wyzwania"

 

DZIEŃ DRUGI (26 LISTOPADA 2021, PIĄTEK)

8:30 - 9:00

Rejestracja uczestników Konferencji

9:00 - 10:45

PANEL DYSKUSYJNY 4
NIEINWAZYJNA WENTYLACJA MECHANICZNA W DOMU - DLACZEGO JEST WAŻNA?

 

Moderator:
Tomasz Michałek, Dyrektor Biura Zarządu Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym"

Wprowadzenie:
dr Zbigniew Szkulmowski, Przewodniczący Sekcji Wentylacji Domowej Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Medycyna Specjalistyczna, Ośrodek Wentylacji Domowej

Zagadnienia do dyskusji:

 • Jakie mamy perspektywy?
 • Czy odstajemy od standardów światowych?
 • Pacjenci pocovidowi - nowe wyzwanie?

Debata z udziałem zaproszonych gości:

 • dr Małgorzata Czajkowska-Malinowska, Prezes - Elekt Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc
 • dr Robert Suchanke, Prezes Ogólnopolskiego Związku Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej
 • Marzena Okła-Drewnowicz, Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska
 • Joanna Wilmińska, Stowarzyszenie Pacjentów Na Rzecz Wentylacji Domowej JEDNYM TCHEM!

Odpowiedzi na pytania uczestników Konferencji

Głosowanie interaktywne

Podsumowanie debaty

10:45 - 11:15

Przerwa na kawę

11:15 - 13:00

PANEL DYSKUSYJNY 5
JAK MOŻEMY ZAOPIEKOWAĆ SIĘ PACJENTEM W DOMU?

 

Moderator:
Małgorzata Durka, Pełnomocnik Zarządu Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym" ds. społecznego zabezpieczenia osób niesamodzielnych

Wprowadzenie:
dr Zofia Szweda-Lewandowska, Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Zagadnienia do dyskusji:

 • Jaką przyszłość ma teleopieka?
 • Co należy poprawić w żywieniu medycznym?
 • Kto powinien finansować opiekę domową?
 • Kto powinien koordynować opiekę domową?

Debata z udziałem zaproszonych gości:

 • dr Elżbieta Szwałkiewicz, Przewodnicząca Rady Programowej Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym"
 • Helena Kładko, Wiceprzewodnicząca Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, Sekretarz Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym"
 • dr Aleksandra Tomaszek, Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Grzegorz Błażewicz, Zastępca Rzecznika Praw Pacjenta
 • Patryk Sucharda, Public & Regulatory Affairs Manager Essity Poland Sp. z o.o.
 • Paulina Matysiak, Zastępca Przewodniczącej Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
 • Łukasz Krasoń, Ekspert Instytutu Strategie 2050

Odpowiedzi na pytania uczestników Konferencji

Głosowanie interaktywne

Podsumowanie debaty

13:00 - 13:30

Przerwa na kawę

13:30 - 15:15

PANEL DYSKUSYJNY 6
W POSZUKIWANIU STANDARDÓW OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ - SUKCESY I PORAŻKI

 

Moderator:
Magdalena Osińska-Kurzywilk, Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym"

Wprowadzenie do debaty:
dr Łukasz Jurek, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Zagadnienia do dyskusji:

 • Jeden pacjent - dwa systemy?
 • Jakie rozwiązania dla opieki dziennej?
 • Stawki covidowe i co dalej?
 • Ostatni etap życia - co jest najważniejsze?

Debata z udziałem zaproszonych gości:

 • Lilia Kimber-Dziwisz, Konsultant Wojewódzki na teren Mazowsza w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej
 • dr Andrzej Lejczak, Prezes Krajowej Izby Domów Opieki KIDO
 • Piotr Michalak, Ogólnopolskie Stowarzyszenia Dyrektorów Samorządowych Domów Pomocy Społecznej
 • Marzena Okła-Drewnowicz, Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska
 • dr n. med. Izabela Kaptacz, Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej

Odpowiedzi na pytania uczestników konferencji

Głosowanie interaktywne

Podsumowanie debaty

15:15 - 15:30

PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Magdalena Osińska-Kurzywilk, Prezes Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym"

KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2022 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności