Celem Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym" jest przekonanie władz państwowych, samorządowych oraz opinii publicznej do pilnej potrzeby budowy w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych

Aktualności

gru 3, 2020

Na stronie Biura Rzecznika Praw Pacjenta umieszczone zostały wytyczne Rzecznika Praw Pacjenta oraz Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczące realizacji prawa pacjenta do informacji na odległość przez osoby uprawnione. Wypracowane wytyczne obejmują zagadnienia dotyczące kontaktu na odległość z osobą upoważnioną przez pacjenta przytomnego, ale także przez osobę bliską, której pacjent z uwagi na swój stan zdrowia nie mógł nikogo upoważnić do przekazania informacji.

gru 2, 2020

Świat, w którym rozwiązania są od razu przemyślane pod kątem osób o szczególnych potrzebach, jest światem komfortowym i bezpiecznym dla wszystkich. Inkubator Innowacji Społecznych "Generator Dostępności" wspiera mikroinnowacje wpisujące się w tę wizję. Osoby z pomysłami mają szansę zdobyć granty o średniej wartości 35 tys. zł na projekty dotyczące osób z niepełnosprawnościami i/lub starszych.

gru 1, 2020

Jak informuje portal "Co w zdrowiu" uchwalone przez Sejm 27 listopada przepisy zwane ustawą COVID-ową uzupełniają system elektronicznej dokumentacji medycznej o nową kategorię dokumentów - elektroniczne zlecenie na zaopatrzenie/naprawę wyrobu medycznego.

lis 30, 2020

4 grudnia (piątek) o godz. 10:00 serdecznie zapraszamy na debatę online pt. "Innowacyjne produkty w opiece domowej oraz instytucjonalnej - czy to się opłaca?". Na stronie internetowej www.opiekadlugoterminowa2020.pl nadal istnieje możliwość bezpłatnego dostępu do rejestracji i aktywnego udziału w debacie.

lis 30, 2020

Nad tymi i wieloma innymi zagadnieniami debatowali podczas trzydniowej konferencji (25-27 listopada) Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym" eksperci akademiccy, przedstawiciele administracji rządowej, towarzystw naukowych, pracownicy sektorów opieki zdrowotnej i społecznej oraz organizacji pacjenckich. Konferencja o nazwie "Opieka długoterminowa w Polsce - dzisiaj i jutro" odbyła się już po raz drugi. Tym razem pod patronatem honorowym: Ministra Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Komisji Europejskiej i European Ageing Network, międzynarodowej organizacji parasolowej której członkiem od tego roku jest Koalicja.

Wszystkie
konferencja
Raport
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2020 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności