Celem Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym" jest przekonanie władz państwowych, samorządowych oraz opinii publicznej do pilnej potrzeby budowy w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych

Aktualności

lut 21, 2024

Odbiorcy usług społecznych potrzebują większej liczby usług w środowisku, cenią jednak placówki całodobowe i nie chcą ograniczania ich działalności. Instytucje mają potencjał, by rozwijać usługi w środowisku, ale stoją przed ogromem wyzwań organizacyjnych i obawiają się zmian. Samorządy w zbyt małym stopniu wspierają ten proces. Deinstytucjonalizacja toczy się obecnie z różnymi prędkościami, wzbudzając nadzieję i niepokój. To główny wniosek płynący z raportu opracowanego przez Uczelnię Korczaka na temat usług opiekuńczych w regionach.

lut 19, 2024

Jesteśmy "na finiszu" ustawy o bonie senioralnym - powiedziała w Sejmie minister ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz. Zapowiedziała również prace nad nowymi programami aktywizacji osób starszych.

lut 16, 2024

Zakończył się otwarty nabór do Rady ds. Polityki Senioralnej przy Minister ds. Polityki Senioralnej Marzenie Okle-Drewnowicz. Kandydatury mogły zgłaszać m.in. uczelnie, organizacje pozarządowe i samorządy. Spośród 173 propozycji Minister wybrała 30 osób - maksymalną liczbę wskazaną w zarządzeniu. Wśród członków rady znalazła się Magdalena Osińska-Kurzywilk, prezes Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym" oraz prezes zarządu Fundacji "Przemijanie". Rada na inauguracyjnym posiedzeniu spotka się już 1 marca. Jej członkowie odbiorą wówczas akty powołania na dwuletnią kadencję.

lut 15, 2024

Nawigator Pacjenta ma ułatwić zrozumienie funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej oraz praw pacjenta, poznasz także praktyczne porady dotyczące profilaktyki zdrowotnej.

lut 13, 2024

Jak przypomina ZUS nie można łączyć świadczenia wspierającego ze świadczeniem dla opiekuna osoby niepełnosprawnej. Oba różnią się wysokością, ale decyzja o wyborze wcale nie jest taka oczywista.

lut 12, 2024

Jak słyszymy nieoficjalnie, rozważane jest rozwiązanie, że - jak obecnie - lekarze będą mogli pisać na recepcie nazwę handlową leku i ta informacja trafi do systemu P1, ale tam nastąpi zamiana na nazwę międzynarodową wraz z przypisaniem jej statusu refundacyjnego. W takiej formie recepta miałaby trafiać do realizacji w aptece.

lut 5, 2024

Rosną dysproporcje między płacami pielęgniarek w ośrodkach zdrowia, a zatrudnionymi w domach pomocy społecznej. Próby przyznania DPS-om statusu podmiotu leczniczego zakończyły się fiaskiem. Wiceminister Paweł Zgórzyński zapewnia, że resort rodziny, pracy i polityki społecznej rozważa możliwości wsparcia wynagrodzeń pracowników DPS-ów z budżetu państwa.

lut 4, 2024

Kontrowersyjny projekt ruszył ok. pięć miesięcy temu. Eksperci wskazywali, że w sposób bezprawny i bez konsultacji z branżą wyrobów medycznych. Informacje wokół zakupów były objęte klauzulą tajności. I wciąż są, bo nowi rządzący też nie są skłonni do ujawniania szczegółów.

lut 2, 2024

Lekarze coraz częściej spotykają się sytuacją przywożenia do szpitala osób, które nie wymagają hospitalizacji, ale trafiają tam, bo nie ma się kto nimi zająć. Potem rodziny nie chcą ich odbierać. Odwożąc tych pacjentów do miejsca zamieszkania zastajemy zamknięte drzwi. To nowa odsłona bezdomności - mówi Robert Skowronek, dyrektor Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.

Wszystkie

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY KOALICJI

 

   
   
   
   
   
   
Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas