Celem Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym" jest przekonanie władz państwowych, samorządowych oraz opinii publicznej do pilnej potrzeby budowy w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych

Aktualności

cze 7, 2023

Poseł Krystian Kamiński (Koło Poselskie Konfederacja) zgłosił interpelację nr 41369 do Ministra Zdrowia w sprawie regulacji dotyczących reklamy wyrobów medycznych i usług z nimi związanych. Do końca 2022 roku reklama wyrobów medycznych nie była szczegółowo uregulowana. Jednak od 1 stycznia 2023 roku obowiązują przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych, które regulują kwestię reklamy w rozdziale 12 "Reklama wyrobów".

cze 6, 2023

Posłanka Katarzyna Osos (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) wystosowała zapytanie do Ministra Zdrowia dotyczące kursu kwalifikacyjnego dla opiekunów medycznych, uzupełniającego w zakresie kwalifikacji MED.14. Celem tego programu jest podniesienie kompetencji osób, które uzyskały przygotowanie do roli opiekuna medycznego przed zmienioną podstawą programową kształcenia. Projekt ma również przygotować do pracy z pacjentem z COVID-19 i innymi chorobami zakaźnymi.

cze 6, 2023

Koniec kadencji zbliża się nieubłaganie, a niektóre istotne projekty dotyczące zdrowia wciąż znajdują się w Sejmie, wymagając pilnego rozpatrzenia. Minister zdrowia Adam Niedzielski stara się jak najszybciej przeprowadzić kluczowe ustawy, aby zdążyć przed zakończeniem kadencji. Jednak z powodu ograniczonego czasu niektóre projekty, takie jak reforma szpitalnictwa, nie zdążą zostać uchwalone.

cze 5, 2023

Posłanka Aleksandra Gajewska (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) złożyła interpelację nr 41277 do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie centrów usług społecznych.

cze 5, 2023

Zostały wprowadzone ważne zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym poprzez rządowy projekt ustawy o świadczeniu wspierającym. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny zaopiniowała poprawki merytoryczne, a Sejm przyjął ustawę.

cze 4, 2023

15 czerwca 2023 r. w Warszawie, odbędzie się VII edycja Kongresu Gospodarki Senioralnej pod hasłem "Dialog pokoleń - społeczeństwo, zdrowie, praca, konsumenci". Wydarzenie skupi się na problemie ageizmu na rynku pracy oraz roli organizacji w uwzględnianiu starszych konsumentów.

cze 3, 2023

Minister Zdrowia Adam Niedzielski zdradził, że program darmowych leków może zostać rozszerzony o dzieci oraz osoby powyżej 65 roku życia już od września 2023 roku. Obecnie program obejmuje jedynie osoby powyżej 75 lat. Decyzja o wprowadzeniu rozszerzenia zostanie podjęta najpóźniej na początku 2024 roku, ale istnieje możliwość, że wejdzie w życie już od końca września 2023 roku.

cze 2, 2023

Ministerstwo Zdrowia udzieliło odpowiedzi na interpelację nr 40618 posła Krzysztofa Gawkowskiego (Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy) w sprawie problemów z opieką paliatywną oraz hospicyjną w woj. kujawsko-pomorskim. 

cze 2, 2023

Rzecznik Praw Pacjenta wydał "Nawigator pacjenta" - informator dla pacjentów, mający na celu pomoc w orientacji w systemie ochrony zdrowia. 

Wszystkie

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY KOALICJI

 

   
   
   
   
   
   
Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas