Celem Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym" jest przekonanie władz państwowych, samorządowych oraz opinii publicznej do pilnej potrzeby budowy w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych

Aktualności

kwi 16, 2021

Do podpisu Prezesa Rady Ministrów został skierowany Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025.

kwi 12, 2021

8 kwietnia 2021 r. został przekazany do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

kwi 8, 2021

Poseł Dariusz Klimczak (PSL) wskazuje, że należy zrealizować reformę kształcenia zawodów medycznych i zmianę ich finansowania, reformę Inspekcji Sanitarnej oraz wzrost nakładów na zdrowie.

kwi 7, 2021

Prof. Robert Flisiak z Rady Medycznej przy premierze zauważa, że grupą, która nadal najczęściej umiera w szpitalach na COVID-19 są seniorzy. W związku z tym wskazuje, że najistotniejsze powinno być zaszczepienie jak największej liczby osób powyżej 60 r.ż. gdyż pozwoli to m.in. na odciążenie systemu opieki zdrowotnej, w tym opieki długoterminowej nad osobami niesamodzielnymi.

kwi 6, 2021

Jak informuje "Dziennik Gazeta Prawna", niemal trzy czwarte pacjentów, który trafiają obecnie do specjalistycznych placówek opieki długoterminowej (zakładów opiekuńczo-leczniczych - ZOL i zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych - ZPO) to osoby, które przeszły COVID-19 z ciężkimi objawami. Pacjenci ci wymagają opieki, leczenia i rehabilitacji, ponieważ często mają powikłania zakrzepowe, zakażenia, odleżyny czy też zaostrzone choroby współistniejące. Wymagają też zwiększonej liczby badań.

Wszystkie

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY KOALICJI

 

       
       
     
konferencja
Raport
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2021 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności