Aktualności

cze 7, 2023

Poseł Krystian Kamiński (Koło Poselskie Konfederacja) zgłosił interpelację nr 41369 do Ministra Zdrowia w sprawie regulacji dotyczących reklamy wyrobów medycznych i usług z nimi związanych. Do końca 2022 roku reklama wyrobów medycznych nie była szczegółowo uregulowana. Jednak od 1 stycznia 2023 roku obowiązują przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych, które regulują kwestię reklamy w rozdziale 12 "Reklama wyrobów".

cze 6, 2023

Posłanka Katarzyna Osos (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) wystosowała zapytanie do Ministra Zdrowia dotyczące kursu kwalifikacyjnego dla opiekunów medycznych, uzupełniającego w zakresie kwalifikacji MED.14. Celem tego programu jest podniesienie kompetencji osób, które uzyskały przygotowanie do roli opiekuna medycznego przed zmienioną podstawą programową kształcenia. Projekt ma również przygotować do pracy z pacjentem z COVID-19 i innymi chorobami zakaźnymi.

cze 6, 2023

Koniec kadencji zbliża się nieubłaganie, a niektóre istotne projekty dotyczące zdrowia wciąż znajdują się w Sejmie, wymagając pilnego rozpatrzenia. Minister zdrowia Adam Niedzielski stara się jak najszybciej przeprowadzić kluczowe ustawy, aby zdążyć przed zakończeniem kadencji. Jednak z powodu ograniczonego czasu niektóre projekty, takie jak reforma szpitalnictwa, nie zdążą zostać uchwalone.

cze 5, 2023

Posłanka Aleksandra Gajewska (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) złożyła interpelację nr 41277 do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie centrów usług społecznych.

cze 5, 2023

Zostały wprowadzone ważne zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym poprzez rządowy projekt ustawy o świadczeniu wspierającym. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny zaopiniowała poprawki merytoryczne, a Sejm przyjął ustawę.

cze 4, 2023

15 czerwca 2023 r. w Warszawie, odbędzie się VII edycja Kongresu Gospodarki Senioralnej pod hasłem "Dialog pokoleń - społeczeństwo, zdrowie, praca, konsumenci". Wydarzenie skupi się na problemie ageizmu na rynku pracy oraz roli organizacji w uwzględnianiu starszych konsumentów.

cze 3, 2023

Minister Zdrowia Adam Niedzielski zdradził, że program darmowych leków może zostać rozszerzony o dzieci oraz osoby powyżej 65 roku życia już od września 2023 roku. Obecnie program obejmuje jedynie osoby powyżej 75 lat. Decyzja o wprowadzeniu rozszerzenia zostanie podjęta najpóźniej na początku 2024 roku, ale istnieje możliwość, że wejdzie w życie już od końca września 2023 roku.

cze 2, 2023

Ministerstwo Zdrowia udzieliło odpowiedzi na interpelację nr 40618 posła Krzysztofa Gawkowskiego (Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy) w sprawie problemów z opieką paliatywną oraz hospicyjną w woj. kujawsko-pomorskim. 

cze 2, 2023

Rzecznik Praw Pacjenta wydał "Nawigator pacjenta" - informator dla pacjentów, mający na celu pomoc w orientacji w systemie ochrony zdrowia. 

maj 31, 2023

31 maja 2023 roku w Gdańsku odbyła się konferencja regionalna "PROFILAKTYKA WTÓRNA. JAK UNIKNĄĆ NIESAMODZIELNOŚCI?" współorganizowana przez Samorząd Województwa Pomorskiego. Spotkanie zostało podzielone na trzy sesje - uroonkologia, ginekologia onkologiczna oraz diabetologia.

maj 31, 2023

30 maja w centrum Warszawy przy ul. Dzielnej 52 otwarto nową placówkę ORPEA Polska - Rezydencję Dom Spokojnej Przyszłości dla osób starszych i niesamodzielnych. To wyjątkowe połączenie komfortu hotelowego i bezpieczeństwa medycznego ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby intymności, prywatności i swobody.

maj 29, 2023

Minął rok od drastycznej obniżki taryf NFZ dla świadczeń obejmujących pacjentów wentylowanych nieinwazyjnie. Alternatywą miało być wprowadzenie nowego modelu.  Wciąż go nie ma. Ogólnopolski Związek Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej (OZŚWM) przypomina, że taryfy obniżono z początkiem maja 2022 o odpowiednio 16, 29 i 62 proc. zarządzeniem prezesa NFZ z dnia 25 kwietnia 2022 r.

Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas