Aktualności

cze 22, 2022

Izba POLMED postuluje, aby dofinansowanie dla aparatów słuchowych zostało zwiększone dwukrotnie - z 1000 do 2000 zł. Wraz z rozwojem technologicznym aparaty słuchowe są coraz mniejsze i doskonalsze. Niestety, także coraz droższe a dopłaty do aparatów jako wyrobu medycznego nie zmieniły się od ośmiu lat.

cze 22, 2022

Opiekunowie medyczni zatrudnieni w domach pomocy społecznej we Wrocławiu domagają się wyższych pensji, doposażenia placówek i więcej rąk do pracy. Opiekunowie ogłosili swoje żądania i pod koniec maja weszli w spór zbiorowy ze swoim pracodawcą, Miejskim Centrum Usług Socjalnych. 

cze 17, 2022

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na interpelację nr 33887 w sprawie zmian w taryfach dotyczących finansowania domowej nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej, którą do Ministra Zdrowia skierował poseł Marek Rząsa (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska).

cze 15, 2022

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na interpelację nr 33072 w sprawie w sprawie zastosowania nowych taryf dotyczących oddechowej wentylacji domowej zaproponowanych przez Agencję Ochrony Technologii Medycznych i Taryfikacji, którą do Ministra Zdrowia skierowała posłanka Iwona Hartwich (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska).

cze 15, 2022

Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek wystąpił do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego w sprawie uregulowania "niestandardowych form opieki" w domach pomocy społecznej, placówkach całodobowej opieki oraz zakładach opiekuńczo-leczniczych.

cze 15, 2022

Prezes NFZ Filip Nowak zapewnia, że Narodowy Fundusz Zdrowia jest przygotowany na lipcowe podwyżki dla medyków, a środki te są zaplanowane w planie finansowym. Z wyliczeń podczas prac nad ustawą wynika, że do końca roku koszt podwyżek wyniesie ok. 7 mld zł.

cze 13, 2022

Opieka długoterminowa jest na skraju przepaści, a zapowiadany od 1 lipca kolejny wzrost minimalnych stawek wynagrodzeń w ochronie zdrowia doprowadzi do jej upadku - twierdzą przedstawiciele organizacji branżowych apelując o naprawę sytuację w sektorze opieki nad osobami przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi.

cze 13, 2022

Przedstawiciele ośmiu organizacji, w tym Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym", skierowali apel do najważniejszych osób w Polsce z prośbą o zwrócenie uwagi na sytuację w sektorze opieki nad osobami przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi.

cze 6, 2022

Poseł Marek Rząsa (Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska) skierował do Ministra Zdrowia interpelację nr 33887 w sprawie zmian w taryfach dotyczących finansowania domowej nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej.

cze 5, 2022

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na interpelację nr 33427 posłanki Joanny Jaśkowiak (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) w sprawie obniżenia stawek za domową wentylację mechaniczną.

cze 5, 2022

Ministerstwo Zdrowia opublikowało komunikat o zawieszeniu zaleceń dot. organizacji świadczeń opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej udzielanych w warunkach stacjonarnych w związku z aktualną sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19.

cze 4, 2022

Waldemar Kraska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na interpelację 33447 posła Władysława Kosiniaka-Kamysza (Klub Parlamentarny Koalicja Polska) w sprawie działań na rzecz stabilizacji systemu zabiegów rehabilitacyjnych jako koniecznego ogniwa w pionie ochrony zdrowia.

konferencja 2022
Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2022 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności