Aktualności

lip 18, 2024

Inauguracyjne spotkanie szkoleniowe "Konstancin Cafe" odbyło się 16 lipca. Wydarzenie jest objęte patronatem Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym". Spotkanie otworzyła dr hab. n. med. Agnieszka Neumann-Podczaska, dyrektor naczelna NIGRiR, w którym zaznaczyła, że koncepcja "Konstancin Cafe" i szkolenia opiekunów seniorów powinna objąć cały kraj i uczyć tego, żeby umieli oni udźwignąć codzienny trud swych zadań.

lip 17, 2024

W Unii Europejskiej jest ok. 2,3 mln łóżek w szpitalach. Na Polskę przypada ich ponad 231 tys. -  podaje Eurostat w najnowszym badaniu. Dane obejmują wyłącznie łóżka do opieki stacjonarnej, z wyłączeniem dziennej i ambulatoryjnej. Więcej łóżek w szpitalach znajduje się tylko w Niemczech (aż 642 tys.) oraz we Francji (374 tys.).

lip 16, 2024

Systemowa opieka nad osobami starszymi to największe wyzwanie opieki senioralnej w dobie starzejącego się społeczeństwa; jednym z jego wymiarów jest konieczność zapewniania seniorom opieki zdrowotnej - podkreśliła marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska na IX sesji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

lip 15, 2024

Działalność statutowa Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym" skupia się na tworzeniu systemowych rozwiązań, których celem jest zagwarantowanie godnych i bezpiecznych warunków życia dla każdego, niezależnie od miejsca zamieszkania czy statusu materialnego, ze szczególnym uwzględnieniem osób niesamodzielnych i ich opiekunów. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje każdej uprawnionej osobie zorganizowaną opiekę zdrowotną oraz równy dostęp do świadczeń zdrowotnych. Niestety, coraz częściej zauważamy, że prawa wynikające z ustawy zasadniczej nie są w praktyce realizowane. Obserwujemy znaczne nierówności w dostępie do świadczeń medycznych, leków, preparatów medycznych oraz wyrobów medycznych. Jest dla nas oczywiste, że w centrum systemu ochrony zdrowia powinien znajdować się pacjent, a wszystkie działania regulacyjne powinny ostatecznie służyć pacjentom.

lip 12, 2024

Na agendzie publicznej coraz częściej podejmowany jest problem ograniczonej dostępności aptek dla pacjentów, a co za tym idzie - leków i opieki farmaceutycznej. Ostatnia ogólnopolska ekspertyza Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym" i Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej wykazała, czego oczekują pacjenci względem rynku aptecznego. Przez ostatnie 7 lat z mapy Polski zniknęło niemal 3 tysiące aptek. To zjawisko szczególnie dotyka mieszkańców małych miejscowości, osób starszych, przewlekle chorych i często już niesamodzielnych. Koalicja wystosowała wniosek do Izabeli Leszczyny o zwołanie zespołu pod nazwą "Apteka dla Pacjenta" przy Ministrze Zdrowia. Ma on wypracować zmiany służące pacjentom.

lip 5, 2024

Na terenie byłego ośrodka rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornie zainaugurowany zostanie nowy cykl szkoleń Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. W jego ramach, od połowy lipca, eksperci NIGRiR prowadzić będą edukację i wsparcie w ramach "Konstancin Cafe". Spotkania edukacyjne poświęcone będą zagadnieniom związanym z opieką nad osobami starszymi. Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym" będzie partnerem tego wydarzenia.

lip 3, 2024

W dniu 3 lipca skierowano do ogłoszenia Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.

lip 2, 2024

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił wysokość maksymalnych kwot dofinansowania w trzecim kwartale 2024 roku, na jakie mogą liczyć osoby niepełnosprawne chcące skorzystać z programu ułatwiającego dostępność mieszkania. Mogą one liczyć nawet na 146 tys. zł.

lip 2, 2024

Uspokajam wszystkich pacjentów, ale także lekarzy, pielęgniarki, wszystkie zawody medyczne i dyrektorów szpitali, że kontrakty NFZ będą realizowane - powiedziała minister zdrowia Izabela Leszczyna, odnosząc się do kwestii zapaści w NFZ.

lip 2, 2024

Zgodnie z zapowiedziami, Jakub Szulc wszedł do zarządu NFZ. Minister zdrowia Izabela Leszczyna powołała byłego wiceministra zdrowia na zastępcę prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia - poinformował w komunikacie Fundusz.

lip 1, 2024

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego "Profilaktyka 40 PLUS".

lip 1, 2024

1 stycznia 2024 roku weszła w życie ustawa o świadczeniu wspierającym dla osób z niepełnosprawnościami. Aby je otrzymać, należy najpierw zgłosić się do wojewódzkiego zespołu ds. orzecznictwa (WZON), który punktowo określi poziom potrzeby wsparcia danej osoby. Po wydaniu decyzji przez WZON osoba uprawniona powinna do ZUS złożyć wniosek o wypłatę świadczenia. Przypomnijmy, że świadczenie wspierające jest dedykowane osobom niesamodzielnym, czyli niezdolnym do samodzielnej egzystencji i posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności. Punktacja, od której zależy poziom wsparcia określa poziom samodzielności. Im jest ona wyższa tym mniejsza samodzielność.

Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas