Aktualności

kwi 15, 2024

Rozmowy o tym, jak ma wyglądać opieka geriatryczna w Polsce, trwają od lat. Próby zainteresowania geriatrią kolejnych ministrów zdrowia były trudne i - jak wynika z obserwacji rzeczywistości - mało efektywne. Podejmowano np. temat oddziałów geriatrycznych, ale wśród dyrektorów szpitali brakowało zainteresowania ich tworzeniem w związku z niskim finansowaniem, ale też ze względu na braki kadrowe. Dyskutowano także np. konieczność tworzenia silnych ośrodków geriatrycznych w centrach akademickich, aby dobrze przygotować cały personel do pracy z pacjentami starszymi. Ciągle jednak tylko pojedyncze, kształcące personel medyczny uczelnie wyższe mają kliniki geriatrii. Pytanie zatem, jak np. kończący studia lekarz, który nigdy nie widział, jak wygląda całościowa ocena geriatryczna (COG) i w jaki sposób jej efekty przekładają się na indywidualne plany opieki, ma ją w przyszłości wykonywać, wydawało się nie wzbudzać u nikogo refleksji.

kwi 13, 2024

Deklaracje wyboru pielęgniarek POZ nie stracą ważności z końcem 2024 roku. Interwencja Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia odniosła skutek - Ministerstwo Zdrowia obiecało nowelizację ustawy o POZ.

kwi 13, 2024

Wiceszef resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Paweł Zgórzyński z PSL złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska - ustaliła DGP. Jak nieoficjalnie słyszymy, jednym z powodów podjęcia takiej decyzji miała być zła współpraca w kierownictwie ministerstwa.

kwi 10, 2024

Już 12 kwietnia w Sejmie będą kontynuowane prace nad obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o rencie socjalnej. Jeśli renta zostanie podwyższona do wysokości minimalnej pensji wzrośnie również świadczenie wspierające do rekordowej kwoty ponad 9400 zł.

kwi 10, 2024

We wtorek, 9 kwietnia, odbyło się inauguracyjne posiedzenie Międzyresortowego Zespołu do spraw systemowych rozwiązań związanych z opieką nad osobami starszymi. Powołanie Zespołu jest odpowiedzią na potrzebę skoordynowanego działania w obszarze legislacji dotyczącej seniorów.

kwi 8, 2024

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Minister ds. Polityki Senioralnej Marzeny Okły-Drewnowicz o informację na temat planowanych działań w celu poprawy sytuacji osób starszych. Zapytał też, czy rząd planuje włączyć się w prace podejmowane na forum międzynarodowym w celu wzmocnienia ochrony praw osób starszych.

kwi 8, 2024

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej analizuje skutki finansowe ewentualnej waloryzacji świadczenia uzupełniającego, tzw. 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji - poinformował Łukasz Krasoń, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych. Obecnie waloryzowany jest jedynie próg kwotowy, do którego to świadczenie można otrzymać.

kwi 4, 2024

26 marca uruchomiono Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego. 16 nowych zawodów medycznych ma pół roku na wpis do rejestru. Obowiązek dotyczy m.in.: opiekunów medycznych, optometrystów, techników masażystów, podiatrów. 

kwi 4, 2024

Opieka długoterminowa to jeden z priorytetów Ministerstwa Zdrowia - powiedziała na spotkaniu w Radomiu szefowa resortu Izabela Leszczyna. Minister zapowiedziała też podniesienie wycen tego rodzaju świadczeń przez NFZ.

kwi 4, 2024

Centralna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, wyrobów medycznych i technologii asystujących dla osób z niepełnosprawnościami od początku budziła duże kontrowersje. Pomimo założenia w projekcie 200 mln zł środków publicznych, nigdy nie został on szeroko skonsultowany a kolejne działania spowodowały, że pytań tylko przybywało. Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym" już w październiku 2021 roku zwróciła się do ówczesnej Minister Rodziny i Polityki Społecznej z alarmującym pismem, przeczuwając późniejsze problemy. Bez rezultatu. W kolejnych latach pisma wysyłane do Minister Rodziny i Polityki Społecznej z apelem o spotkanie również zostały zignorowane. W tym czasie został zakupiony sprzęt a sama wypożyczalnia została uruchomiona tuż przed wyborami, tj.  we wrześniu 2023 roku. Po wyborach i ukonstytuowaniu się nowego rządu Koalicja zwróciła się ponownie, już do nowej Ministry Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, z pytaniem czy został zainicjowany audyt, który zgodnie zapowiadały wszystkie partie tworzące nową koalicję rządową. Do dziś Koalicja nie uzyskała jakiejkolwiek odpowiedzi. Dlatego tym bardziej warto zapoznać się z treścią zawartą w opublikowanym w dniu 3 kwietnia br. raporcie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED.

kwi 3, 2024

Na 4541 złożonych wniosków Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał jak dotąd 66 świadczeń wspierających i wydał 20 decyzji odmownych. Blisko trzy tysiące podań zostawił bez rozpatrzenia. Powód? Osoby, od których wpłynęły, nie miały decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.

mar 29, 2024

Zdrowych i Wesołych Świąt, spędzonych w gronie najbliższych oraz mnóstwa wiosennego słońca życzy Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym".

Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas