Aktualności

cze 3, 2020

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, odpowiadając na apel Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym", skierowała pisma do Ministra Zdrowia oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą o podjęcie działań w zakresie dofinansowania sektorów zdrowia, realizujących świadczenia zdrowotne dla pacjentów opieki długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej oraz wentylowanych mechanicznie.

cze 1, 2020

Jak informuje Portal Pomocy Społecznej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zadeklarowało przekazanie dodatkowych 20,6 mln zł na pomoc domom pomocy społecznej. Środki mają zostać skierowane na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w których przebywają mieszkańcy umieszczeni w DPS na tzw. starych zasadach, czyli przed dniem 1 stycznia 2004 roku.

maj 31, 2020

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg powołała Radę do spraw Polityki Senioralnej na kadencję 2020-2024. W skład Rady wszedł prof. Piotr Błędowski ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierownik zespołu autorów, który na zlecenie Koalicji przygotował raport "Opieka długoterminowa w Polsce dzisiaj i jutro".

maj 30, 2020

Od 1 czerwca wznawiają działalność placówki wsparcia dziennego w Grudziądzu: domy i kluby seniora, środowiskowe domy samopomocy i warsztaty terapii zajęciowej. Wszystkie placówki działały będą w nowym reżimie sanitarnym.

maj 29, 2020

Wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej w rozmowie z Konradem Wojciechowskim z wyborcza.pl o działaniach władz Warszawy, służących ochronie pensjonariuszy i personelu domów pomocy społecznej przed ryzykiem zakażenia koronawirusem.

maj 25, 2020

12 organizacji międzynarodowych, w tym m.in. European Ageing Network, European Social Network, Federation of European Social Employers, Caritas Europa i Eurodiaconia, wzywa Komisję Europejską do wdrożenia europejskiej odpowiedzi na kryzys usług społecznych w całej Europie. Zdaniem sygnatariuszy listu obecne środki - choć pozytywne dla ogółu społeczeństwa - nie są w stanie zaspokoić potrzeb socjalnych słabszych obywateli Unii Europejskiej. Przypominają, że Parlament Europejski już wezwał Komisję Europejską i państwa członkowskie do priorytetowego potraktowania najbardziej narażonych obywateli i wdrożenia działań mających na celu łagodzenie skutków kryzysu dla tej grupy.

konferencja
Raport
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2020 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności