O Koalicji

Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym" jest Związkiem Stowarzyszeń, reprezentującym ponad 400 organizacji, instytucji oraz osób działających na rzecz niesamodzielnych i przewlekle chorych.

Naszym celem jest dążenie do poprawy jakości życia osób niesamodzielnych, gdzie przez niesamodzielność należy rozumieć utratę niezależności fizycznej, psychicznej lub umysłowej. Niesamodzielność wymaga opieki i pomocy w codziennych czynnościach życiowych, w tym opieki pielęgnacyjnej. Tym niemniej celem Koalicji jest również promocja rozwiązań ukierunkowanych na samodzielność oraz bezpieczeństwo funkcjonalne osób niesamodzielnych i ich opiekunów.

Jednym z priorytetów Koalicji jest inicjatywa pod nazwą projektu międzyresortowej ustawy o systemie opieki długoterminowej. Założenia do projektu ustawy międzyresortowej łączą rozwiązania zawarte w założeniach do projektu ustawy o społecznym ubezpieczeniu pielęgnacyjnym opracowanych przez zespół ekspertów w latach 2007-2009 oraz projektu ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym przygotowywanym w latach 2010-2015.

Inicjatywa Koalicji została pozytywnie oceniona zarówno przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jaki i Ministerstwo Zdrowia gdyż wpisuje się w artykułowaną w obu resortach potrzebę zmian. Koalicja zaproponowała by zorganizować wspólną debatę o priorytetach i możliwościach poprawy sytuacji życiowej osób niesamodzielnych. Będzie to otwarcie na szeroką dyskusję społeczną i aktywny udział naszej Koalicji w promowaniu a nawet wdrażaniu dobrych zmian i kontestowaniu tych, które nie będą miały przełożenia na rzeczywistą dobrą zmianę w sytuacji osób niesamodzielnych. Skala problemu jest ogromna gdyż dotyczy ponad milion Polaków i każda nawet najmniejsza decyzja wywołuje efekt milionowych kosztów. Osiągniecie konsensusu społecznego, stworzenie stabilnego źródła finansowania i stabilnego rynku usług przy tych brakach jakie odczuwamy jako społeczeństwo jest naszym wspólnym wielkim wyzwaniem. Koalicja zamierza brać aktywny udział w kreowaniu naszej wspólnej przyszłości.

Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas