PROFILAKTYKA WTÓRNA

W imieniu Zarządu Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym" serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencjach regionalnych zatytułowanych "PROFILAKTYKA WTÓRNA. JAK UNIKNĄĆ NIESAMODZIELNOŚCI?".

Celem konferencji jest prezentacja korzyści zdrowotnych i ekonomicznych wynikających z tworzenia i realizacji programów profilaktycznych dla mieszkańców danego regionu, zachęcenie podmiotów regionalnych do samodzielnego tworzenia programów profilaktycznych oraz przekazanie praktycznych wskazówek do przygotowania regionalnych programów profilaktycznych na przykładzie wybranych zagadnień z trzech obszarów chorobowych tj.: uroonkologiiginekologii onkologicznej oraz diabetologii.


KONFERENCJA "PROFILAKTYKA WTÓRNA. JAK UNIKNĄĆ NIESAMODZIELNOŚCI?" - 16 STYCZNIA 2024 - POZNAŃ


KONFERENCJA "PROFILAKTYKA WTÓRNA. JAK UNIKNĄĆ NIESAMODZIELNOŚCI?" - 31 MAJA 2023 - GDAŃSK


KONFERENCJA "PROFILAKTYKA 40+. JAK UNIKNĄĆ NIESAMODZIELNOŚCI?" - 16 MARCA 2023 - OLSZTYN


KONFERENCJA "PROFILAKTYKA 40+. JAK UNIKNĄĆ NIESAMODZIELNOŚCI?" - 9 LISTOPADA 2022 - KATOWICE