Program

DZIEŃ PIERWSZY (24 LISTOPADA 2022, CZWARTEK)

9:00 - 10:00

Rejestracja uczestników Konferencji

10:00 - 12:00

PANEL DYSKUSYJNY 1
OPIEKA DŁUGOTERMINOWA 2022 - BILANS ZYSKÓW I STRAT

 

Moderator: 
Tomasz Michałek
, Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym”

Wprowadzenie do debaty: 
prof. Piotr Błędowski,
Dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Zagadnienia do dyskusji:

 • Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze (ZOL) i Zakłady Pielęgnacyjno-Opiekuńcze (ZPO)
 • Domy Pomocy Społecznej (DPS)
 • Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa (PODD)
 • Pozaszpitalna wentylacja mechaniczna
 • Dzienne Domy Opieki Medycznej (DDOM)
 • Centra Usług Społecznych (CUS)
 • Refundacja sprzętu specjalistycznego

Debata z udziałem zaproszonych gości:

 • Marzena Okła-Drewnowicz, Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska
 • Mariola Łodzińska, Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • Grażyna Śmiarowska, Prezes Polskiego Towarzystwa Opieki Długoterminowej, Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej
 • Janina Łowicka, Dyrektor ds. Medycznych BetaMed S.A.
 • Rafał Marek, Prezes Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Organizatorów i Menadżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia

Odpowiedzi na pytania uczestników Konferencji

Głosowanie interaktywne

Podsumowanie debaty

12:00 - 12:30

Przerwa na kawę

12:30 - 14:15

PANEL DYSKUSYJNY 2
WENTYLACJA MECHANICZNA - DOKĄD PROWADZĄ NAS ZMIANY?

 

Moderator: 
Tomasz Michałek
, Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym”

Wprowadzenie do debaty:
prof. Janusz Milanowski
, Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Zagadnienia do dyskusji:

 • Czy potrzebujemy nowego modelu świadczenia?
 • Polska rzeczywistość vs. europejskie rozwiązania
 • Jak rozwiązać problem nadwykonań?
 • Perspektywy na przyszłość - scenariusz pozytywny i negatywny

Debata z udziałem zaproszonych gości:

 • dr Jacek Nasiłowski, Kierownik poradni domowego leczenia tlenem przy Klinice Chorób Wewnętrznych, Pulmonologii i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • dr Andrzej Opuchlik, Klinika Neurologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Michał Kowalski, Ogólnopolski Związek Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej
 • Elżbieta Szlenk-Czyczerska, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Pacjentów Na Rzecz Wentylacji Domowej JEDNYM TCHEM!

Odpowiedzi na pytania uczestników Konferencji

Głosowanie interaktywne

Podsumowanie debaty

14:15 - 15:15

Przerwa na obiad

15:15 - 17:00

PANEL DYSKUSYJNY 3
DEINSTYTUCJONALIZACJA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ W POLSCE - CZY WIEMY DOKĄD ZMIERZAMY?

 

Moderator: 
Jacek Szostakiewicz
, Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym”

Wprowadzenie do debaty:
dr Rafał Bakalarczyk,
Instytut Polityki Senioralnej

Zagadnienia do dyskusji:

 • Z perspektywy zakładów opieki długoterminowej
 • Z perspektywy osób objętych opieką i ich bliskich
 • Z perspektywy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
 • Z perspektywy Ministerstwa Zdrowia

Debata z udziałem zaproszonych gości:

 • Helena Kładko, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
 • Sylwia Kamińska-Tereszkiewicz, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Samorządowych Domów Pomocy Społecznej
 • Grzegorz Baranowski, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach
 • Bernadeta Skóbel, Kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich
 • Roman Kolek, Przewodniczący Komisji ds. Ochrony Zdrowia Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Adam Zawisny, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną / Stowarzyszenie Instytut Niezależnego Życia

Odpowiedzi na pytania uczestników Konferencji

Głosowanie interaktywne

Podsumowanie debaty

17:00 - 17:15

PODSUMOWANIE EKSPERTÓW

 

DZIEŃ DRUGI (25 LISTOPADA 2022, PIĄTEK)

8:30 - 9:00

Rejestracja uczestników Konferencji

9:00 - 10:45

PANEL DYSKUSYJNY 4
KADRY MEDYCZNE I OPIEKUŃCZE W OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ

 

Moderator: 
Magdalena Osińska-Kurzywilk
, Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym”

Wprowadzenie do debaty:
dr Paweł Łuczak
, Katedra Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Zagadnienia do dyskusji:

 • Wymogi kadrowe regulatora vs. rzeczywiste potrzeby
 • Nowe stawki wynagrodzeń minimalnych
 • Zasilanie placówek opieki długoterminowej kadrą spoza Polski
 • Rola wybranych zawodów medycznych w kontekście ustawy o niektórych zawodach medycznych (m.in. opiekun medyczny, protetyk słuchu, logopeda, dietetyk, profilaktyk)
 • Nowoczesne systemy informatyczne jako wsparcie dla kadry medycznej i opiekuńczej

Debata z udziałem zaproszonych gości: 

 • Grażyna Aksamit, Prezes Krajowego Związku Podmiotów Leczniczych
 • Zofia Małas, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • Agnieszka Jankowska-Zduńczyk, Prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
 • Paulina Matysiak, Zastępca Przewodniczącej Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, Koalicyjny Klub Poselski Lewicy
 • Adam Soska, Dyrektor ds. Operacyjnych BetaMed S.A.

Odpowiedzi na pytania uczestników Konferencji

Głosowanie interaktywne

Podsumowanie debaty

10:45 - 11:15

Przerwa na kawę

11:15 - 13:00

PANEL DYSKUSYJNY 5
INNOWACJE W MEDYCYNIE I OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ

 

Moderator: 
Jacek Szostakiewicz
, Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym”

Wprowadzenie do debaty:
dr Łukasz Jurek,
Katedra Socjologii i Polityki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Zagadnienia do dyskusji:

 • Aktualne trendy
 • Dostępność do nowoczesnych technologii
 • Finansowanie
 • Opieka stacjonarna
 • Opieka domowa

Debata z udziałem zaproszonych gości:

 • Wojciech Wysoczański, Dyrektor Wydziału Oceny Technologii Medycznych w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
 • Piotr Więcek, Dyrektor Centrum Medycznego Arnica
 • Patryk Sucharda, Wiceprzewodniczący Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED
 • Mariusz Ryndziewicz, Kierownik Referatu Zarządzania Projektami, Starostwo Powiatowe w Koszalinie
 • Piotr Maszkiewicz, Prezes ZETO Koszalin Sp. z o.o.
 • Jacek Arabski, specjalista/konsultant, System Opieki Długoterminowej ARISCO - SODARIS
 • Andrzej Lejczak, Prezes Krajowej Izby Domów Opieki KIDO

Odpowiedzi na pytania uczestników Konferencji

Głosowanie interaktywne

Podsumowanie debaty

13:00 - 13:30

Przerwa na kawę

13:30 - 15:15

PANEL DYSKUSYJNY 6
JAK PRZYSTOSOWAĆ DOM DO OPIEKI NAD OSOBĄ NIESAMODZIELNĄ?

 

Moderator: 
Magdalena Osińska-Kurzywilk
, Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym”

Wprowadzenie do debaty:
dr Zofia Szweda-Lewandowska,
Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Zagadnienia do dyskusji:

 • Schemat postępowania
 • Wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego, wspomagającego i pielęgnacyjnego
 • Refundowany zakup wyrobów medycznych
 • Opieka zdrowotna oraz pomoc socjalna (m.in. POZ, DDOM, PODD, CUS)

Debata z udziałem zaproszonych gości:

 • Anna Młocek, Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Bojszowach
 • Helena Kładko, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
 • Magdalena Lasota, Kierownik ds. Marketingu Brand Vital Poland Sp. z o.o.
 • Cyprian Sokołowski, Kierownik Regionalny Brand Vital Poland Sp. z o.o.

Odpowiedzi na pytania uczestników konferencji

Głosowanie interaktywne

Podsumowanie debaty

15:15 - 15:30

PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

 

KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2023 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności