Program

DZIEŃ PIERWSZY (30 LISTOPADA 2023, CZWARTEK)

9:00 - 10:00

Rejestracja uczestników Konferencji

10:00 - 11:45

PANEL DYSKUSYJNY 1
OPIEKA DŁUGOTERMINOWA: STARE PROBLEMY, NOWE WYZWANIA

 

Moderator: prof. Piotr Błędowski, Dyrektor Instytutu Gospodarstwa Społecznego, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Wprowadzenie do debaty: 

 • Jiri Horecky, Prezes The Global Ageing Network (nagranie)
 • prof. Piotr Błędowski, Dyrektor Instytutu Gospodarstwa Społecznego, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Zagadnienia do dyskusji:

 • Dokąd zmierza świat w opiece długoterminowej?
 • Czy doganiamy światowe standardy w opiece długoterminowej?

 • Sukcesy i porażki ostatnich czterech lat opieki długoterminowej w Polsce
 • Jakie są możliwe scenariusze dla opieki długoterminowej w Polsce?
 • Czy mamy spójną strategię na przyszłość?
 • Czy jeden system opieki nad osobą niesamodzielną jest w Polsce możliwy?
 • Gdzie jest potrzebna opieka koordynowana?

Debata z udziałem zaproszonych gości:

 • Anna Król-Jankowska, Konsultant w Banku Światowym 
 • Mariola Łodzińska, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • Rafał Marek, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Organizatorów i Menadżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia
 • Marzena Okła-Drewnowicz, Posłanka na Sejm RP, Koalicja Obywatelska
 • Iwona Kozłowska, Posłanka na Sejm RP, Koalicja Obywatelska

Odpowiedzi na pytania uczestników Konferencji

Głosowanie interaktywne

Podsumowanie debaty:
prof. Piotr Błędowski, Dyrektor Instytutu Gospodarstwa Społecznego, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

11:45 - 12:00

WRĘCZENIE NAGRODY KOALICJI „NA POMOC NIESAMODZIELNYM” ZA WIELOLETNIĄ AKTYWNĄ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB Z NIESAMODZIELNOŚCIĄ I PRZEWLEKLE CHORYCH

 • Magdalena Osińska-Kurzywilk, Prezes Zarządu Koalicji
 • Beata Stepanow, Wiceprezes Zarządu Koalicji
 • Helena Kładko, Sekretarz Zarządu Koalicji

12:00 - 12:30

Przerwa na kawę

12:30 - 14:15

PANEL DYSKUSYJNY 2A (RÓWNOLEGŁY)
OPIEKA DŁUGOTERMINOWA: ROLA I ZADANIA SAMORZĄDU

 

Moderator: Jacek Szostakiewicz, Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym"

Wprowadzenie do debaty:
dr Rafał Bakalarczyk
, Członek Rady Ekspertów Senior Hub. Instytutu Polityki Senioralnej

Zagadnienia do dyskusji:

 • Jaka powinna być rola samorządu w organizacji i finansowaniu opieki długoterminowej?
 • Czy w każdej gminie potrzebny jest ZOL i/lub DPS?
 • Czy warto przekształcać OPS-y w CUS-y?
 • Jakie powinny być priorytety z zakresu opieki długoterminowej w polityce inwestycyjnej samorządów?

Debata z udziałem zaproszonych gości:

 • Grzegorz Baranowski, Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
 • Grzegorz Kubalski, Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich
 • Anna Kliś-Kalinowska, Zastępca Dyrektora Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie, Unia Metropolii Polskich 
 • Sylwia Kamińska-Tereszkiewicz, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Samorządowych Domów Pomocy Społecznej

Odpowiedzi na pytania uczestników Konferencji

Głosowanie interaktywne

Podsumowanie debaty:
dr Rafał Bakalarczyk
, Członek Rady Ekspertów Senior Hub. Instytutu Polityki Senioralnej

12:30 - 14:15

PANEL DYSKUSYJNY 2B (RÓWNOLEGŁY)
SPECJALISTYCZNA OPIEKA DOMOWA

 

Moderator: Beata Stepanow, Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym"

Wprowadzenie do debaty:
dr Łukasz Jurek, Katedra Socjologii i Polityki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Zagadnienia do dyskusji:

 • Jak skoordynować specjalistyczną opiekę domową nad osobą niesamodzielną?
 • Jak podzielić zadania między opiekunami formalnymi i nieformalnymi?
 • Kto powinien finansować opiekę długoterminową w domu?
 • Czy warto rozwijać opiekę domową nad pacjentami wymagającymi respiratoterapii?
 • Jak rozwiązać problem nadwykonań/kolejek w domowej opiece długoterminowej?
 • Żywienie specjalistyczne w domu - co warto poprawić?
 • Jak pomóc osobie przewlekle chorej z niedoborami?
 • Jakie inne świadczenia należałoby realizować w warunkach domowych?

Debata z udziałem zaproszonych gości:

 • Michał Dzięgielewski, Dyrektor Departamentu Lecznictwa Ministerstwa Zdrowia
 • Mariola Łodzińska, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • Robert Suchanke, Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Związku Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej
 • Wojciech Kurzydło, Członek Krajowej Rady Fizjoterapeutów
 • Agnieszka Tomasiak, Prezes Zarządu Nutrimed Sp. z o.o.
 • Aleksandra Sienkiewicz, Dyrektor Forum Zdrowia Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Odpowiedzi na pytania uczestników Konferencji

Głosowanie interaktywne

Podsumowanie debaty:
dr Łukasz Jurek, Katedra Socjologii i Polityki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

14:15 - 15:15

Przerwa na obiad

15:15 - 17:00

PANEL DYSKUSYJNY 3
KIERUNKI DEINTYTUCJONALIZACJI OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ W POLSCE A WYTYCZNE KOMISJI EUROPEJSKIEJ

 

Moderator: Tomasz Michałek, Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym"

Wprowadzenie do debaty:
dr hab. Paweł Kubicki, prof. SGH, Kierownik Katedry Polityki Społecznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Zagadnienia do dyskusji:

 • European Care Strategy - co oznacza dla polskiego systemu opieki długoterminowej?
 • Deinstytucjonalizacja - jak należy ją rozumieć?
 • Deinstytucjonalizacja "po polsku" - potrzebujemy ewolucji czy rewolucji?
 • Czy deinstytucjonalizacja pozostawi nam możliwość wyboru formy i miejsca opieki?

Debata z udziałem zaproszonych gości:

 • Grzegorz Baranowski, Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
 • Tomasz Krzysztyniak, Przewodniczący Zespołu ds. opieki długoterminowej i paliatywnej przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych 
 • Wioleta Tomczak, Posłanka na Sejm RP, Polska 2050

Odpowiedzi na pytania uczestników Konferencji

Głosowanie interaktywne

Podsumowanie debaty:
dr hab. Paweł Kubicki, prof. SGH, Kierownik Katedry Polityki Społecznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

17:00 - 17:15

PODSUMOWANIE EKSPERTÓW

 

DZIEŃ DRUGI (1 GRUDNIA 2023, PIĄTEK)

8:30 - 9:00

Rejestracja uczestników Konferencji

9:00 - 10:45

PANEL DYSKUSYJNY 4
INNOWACYJNA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA - W CO WARTO INWESTOWAĆ?

 

Moderator: Jacek Szostakiewicz, Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym"

Wprowadzenie do debaty:
dr Zofia Szweda-Lewandowska, Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Zagadnienia do dyskusji:

 • Czy jesteśmy w stanie ograniczyć poziom zależności u osób niesamodzielnych dzięki innowacyjnym rozwiązaniom?
 • Czy nowoczesne technologie są realnym wsparciem opieki długoterminowej czy jedynie zbyt kosztownym eksperymentem?
 • Czy samorządy potrafią wykorzystać nowoczesne technologie w opiece długoterminowej?
 • Czy ustawa o wyrobach medycznych wspiera innowacyjność?
 • Jak finansować innowacje w opiece długoterminowej?
 • Monitorowanie poziomu glikemii - czy to już rewolucja?

Debata z udziałem zaproszonych gości:

 • Joanna Jeleniewska, Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
 • Michał Kępowicz, Członek Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED
 • Michał Kowalski, Wiceprezes Ogólnopolskiego Związku Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej
 • Gilbert Kolbe, Przewodniczący Zespołu ds. promocji zawodów przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych
 • Iwona Kozłowska, Posłanka na Sejm RP, Koalicja Obywatelska

Odpowiedzi na pytania uczestników Konferencji

Głosowanie interaktywne

Podsumowanie debaty:
dr Zofia Szweda-Lewandowska, Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

10:45 - 11:15

Przerwa na kawę

11:15 - 13:00

PANEL DYSKUSYJNY 5A (RÓWNOLEGŁY)
PACJENT GERIATRYCZNY WYZWANIEM DLA SYSTEMU OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

 

Moderator: Beata Stepanow, Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym"

Wprowadzenie do debaty:
prof. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego

Zagadnienia do dyskusji:

 • Demograficzne prognozy - co nas czeka za 5, 10, 20 lat?
 • Jak ustandaryzować usługi społeczne dla osób starszych?
 • Czy środowiskowe formy wsparcia osób starszych są efektywne?
 • Jak dużą rolę odgrywa wsparcie żywieniowe pacjentów geriatrycznych?
 • Darmowe leki dla seniorów - czy to ma sens?
 • Czy ustawa o szczególnej opiece geriatrycznej pozwoli nam zarządzać wielochorobowością i wielolekowością u osób starszych?
 • Czy prawidłowa suplementacja może być skutecznym narzędziem
  w opiece długoterminowej?
 • Jaka jest rola telemedycyny w opiece nad pacjentem geriatrycznym?

Debata z udziałem zaproszonych gości:

 • Joanna Jeleniewska, Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
 • prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska, Członek Rady ds. Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RP
 • prof. Bolesław Samoliński, Zastępca Przewodniczącego Prezydium Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk
 • Bernadeta Skóbel, Kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich
 • Marzena Okła-Drewnowicz, Posłanka na Sejm RP, Koalicja Obywatelska
 • Paulina Matysiak, Posłanka na Sejm RP, Partia Razem

Odpowiedzi na pytania uczestników Konferencji

Głosowanie interaktywne

Podsumowanie debaty:
prof. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego

 

11:15 - 13:00

PANEL DYSKUSYJNY 5B (RÓWNOLEGŁY)
OPIEKA ŚRODOWISKOWA A OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

 

Moderator: Magdalena Osińska-Kurzywilk, Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym"

Wprowadzenie do debaty:
dr Paweł Łuczak, Katedra Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Zagadnienia do dyskusji:

 • Czym jest opieka środowiskowa?
 • Kogo powinna dotyczyć opieka środowiskowa?
 • Jakie są a jakie powinny być źródła finansowania opieki środowiskowej?
 • Kto powinien realizować opiekę środowiskową?
 • Jeszcze asystencja czy już opieka?
 • Jak Kompleksowa Opieka Pielęgniarska (KOP) odpowiada na potrzeby w opiece długoterminowej, a jak w środowiskowej?

Debata z udziałem zaproszonych gości:

 • Grzegorz Baranowski, Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
 • Mariola Łodzińska, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • Michał Kowalski, Wiceprezes Ogólnopolskiego Związku Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej
 • Albina Labus, Stowarzyszenie Krajowe Centrum Opiekunów Medycznych
 • Joanna Wicha, Posłanka na Sejm RP, Partia Razem 

Odpowiedzi na pytania uczestników Konferencji

Głosowanie interaktywne

Podsumowanie debaty:
dr Paweł Łuczak, Katedra Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

13:00 - 13:30

Przerwa na kawę

13:30 - 15:15

PANEL DYSKUSYJNY 6
SYSTEM ORZECZNICTWA W OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ

 

Moderator: Tomasz Michałek, Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym"

Wprowadzenie do debaty:
dr Tomasz Lasocki
, Katedra Prawa Ubezpieczeń Uniwersytetu Warszawskiego

Zagadnienia do dyskusji:

 • Terminologia i definicje - czy dobrze się rozumiemy?
 • Czy system kwalifikacji do instytucjonalnej opieki długoterminowej wymaga zmiany?
 • Model orzecznictwa a stopień niesamodzielności - gdzie jesteśmy?
 • Ograniczenie praw osoby niesamodzielnej (np. ubezwłasnowolnienie) - co wymaga poprawy?

Debata z udziałem zaproszonych gości:

 • prof. Katarzyna Małysa-Sulińska, Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • dr Tomasz Lasocki, Katedra Prawa Ubezpieczeń Uniwersytetu Warszawskiego
 • mec. Maria Wielgosz, Kancelaria Wielgosz i Wspólnicy
 • Hubert Kowalski, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Pod Dębami" w Konstantynowie Łódzkim
 • Iwona Kozłowska, Posłanka na Sejm RP, Koalicja Obywatelska

Odpowiedzi na pytania uczestników Konferencji  

Głosowanie interaktywne  

Podsumowanie debaty

15:15 - 15:30

PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

 

KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2024 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności