paź 6, 2015

Opiekun medyczny: zawód przyszłości?

Obecnie, mamy już ponad 1 mln osób starszych, wymagających stałej opieki. Liczba pielęgniarek maleje, a opiekunowie medyczni są pozostawieni sami sobie. W Polsce lawinowo przybywa osób starszych i niesamodzielnych. Tymczasem pielęgniarkom brakuje czasu na pielęgnację. W polskich szpitalach już po tygodniu u pacjentów pojawiają się odleżyny.

Będziemy potrzebować dodatkowo co najmniej 350 tys. pielęgniarek i opiekunów medycznych. Rozwiązać ten problem chciała dr Elżbieta Szwałkiewicz, b. konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych. Doprowadziła do wpisania w 2007 roku zawodu opiekuna medycznego do klasyfikacji zawodów Ministerstwa Edukacji (ME).

Na wprowadzenie zawodu opiekuna medycznego pielęgniarki zareagowały nerwowo. Przestraszyły się, że opiekun to pomniejszenie ich pensji o 300 zł dodatku pielęgnacyjnego. Protestowały przeciwko nowemu zawodowi. Jak będzie za 10 lat? Senator Mieczysław Augustyn twierdzi, "Że to jest zawód przyszłości, tylko chwilowo lobby innych zawodów w MZ jest zbyt silne. Ale za dziesięć lat opiekunowie będą stanowili większość, a pielęgniarki będą pełniły nadzór".


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas