mar 18, 2020

Wirusy były, są i będą z nami - bądźmy odpowiedzialni!

Wobec powszechnego potencjalnego ryzyka zakażenia się drobnoustrojami chorobotwórczymi, w tym wirusami oczekuje się od każdego z nas refleksji nad własnym zachowaniem. Obecnie w mediach trwa zmasowana edukacja na temat rekomendowanych przez specjalistów metod postępowania pozwalających uniknąć zarażenia koronawirusem. Generalnie chodzi tu o przestrzeganie zasad higieny i unikania kontaktu z dużymi skupiskami ludzi gdyż zakażenie rozprzestrzenia się drogą kropelkową.

Ponieważ skażenie mikroorganizmami jest niewidoczne i może przebiegać w pierwszej fazie bezobjawowo należy postrzegać siebie i innych w dwóch perspektywach: jako zakażających i zakażanych. Gdy objawy już wystąpią mogą utrzymywać się przez kilka dni i zwykle nie wywołują długoterminowych skutków. To powoduje, że zawsze należy postępować odpowiedzialnie jak i racjonalnie, szczególnie, że wszyscy oddychamy a w codziennym funkcjonowaniu nieustannie dotykamy wszystkiego z czym się stykamy. Z tego powodu skóra naszych rąk stale pokryta jest drobnoustrojami stanowiącymi tzw. florę przejściową, którą łatwo usuwa się już przez zwykłe mycie wodą z mydłem.

Badania naukowe wykazały, że kosmetyczne mycie rąk (woda+mydło) jest konieczne i celowe w życiu prywatnym, jednak w działalności leczniczej, gdzie mamy stale do czynienia z drobnoustrojami chorobotwórczymi nie stanowi wystarczającej ochrony. Mikroorganizmy zostają bowiem jedynie spłukane, a nie zabite i rozprzestrzeniają się w środowisku z zachowaną zdolnością do dalszego rozmnażania i zakażania. Tu niezbędna jest dezynfekcja rąk żeby personel na swych rękach nie przenosił zakażenia na kolejnych pacjentów. W higienicznej dezynfekcji rąk używa się specjalistycznych preparatów łączących w sobie trzy funkcje mycia, dezynfekcji i ochrony skóry. Ręce powinno się dezynfekować przed i po każdym kontakcie z osobą chorą. Szczególnie gdy są to osoby w grupie zwiększonego ryzyka zakażenia, tj. z chorobami upośledzającymi odporność, z cukrzycą, odwodnieni, z nowotworami - leczeni cytostatykami i po radioterapii, z oparzeniami, urazami wielonarządowymi, marskością wątroby, niemowlęta i starcy, alkoholicy.

Współczesne preparaty do higienicznej dezynfekcji rąk pobierane są ze specjalistycznych pojemników i z reguły nie wywołują podrażnienia skóry, kontaktowych zapaleń skóry lub alergii i dają właściwy efekt natłuszczania wtórnego. Dezynfekcja rąk jest obowiązkiem wszystkich pracowników, którzy stykają się z osobami zakażonymi i potencjalnie zakażonymi. 

Natomiast częstsze niż zwykle mycie rąk wodą i detergentem (np. mydłem), wysusza i odtłuszcza skórę co powoduje odczuwalny dyskomfort. Z tego powodu po zwykłym myciu dłonie należy dokładnie osuszyć i rutynowo wetrzeć w nie niewielką ilość (tak by szybko się wchłonęła) kremu pielęgnacyjnego do rąk. Zapobiegnie to przesuszaniu skóry i utworzy na niej warstwę ochronną.

Należy zawsze mieć na uwadze, że:

 • przenoszenie mikroorganizmów jest oczywistością i stałym potencjalnym zagrożeniem,
 • obowiązują nas rutynowe czynności osłaniające w trakcie kaszlu i kichania, m.in. stosowanie jednorazowych chusteczek higienicznych,
 • prawidłowa higiena rąk i stosowanie rękawiczek ochronnych chroni przed zakażeniem siebie i innych
 • w sytuacji zwiększonego zagrożenia epidemiologicznego, higieniczne odkażanie rąk jest obowiązkiem pracowników i osób korzystających ze świadczeń instytucji publicznych,
 • należy przestrzegać procedury higienicznego odkażania rąk we wszystkich standardach leczenia, pielęgnacji i opieki w stacjonarnych zakładach leczniczych, opiekuńczych oraz domach opieki w których przebywają osoby przewlekle chore.  

Całkowite wyeliminowanie zakażeń nie jest możliwe, ale ograniczenie ich do minimum można osiągnąć pod warunkiem współpracy personelu medycznego, pacjentów i osób odwiedzających. 

Jeżeli jesteś opiekunem osoby chorej:

 1. Przed myciem i dezynfekcją rąk zdejmij biżuterię i zegarek.
 2. Częściej ręce dezynfekuj, niż myj.
 3. Preparat dezynfekcyjny wcieraj w suche ręce.
 4. Nie używaj czystych alkoholi do dezynfekcji rąk.
 5. Przestrzegaj czasu (30 sekund), zasady pełnej dłoni (3 ml) i techniki wcierania.
 6. Krótko obcinaj paznokcie, przy wykonywaniu czynności pielęgnacyjnych wykluczone są sztuczne długie paznokcie, gdyż stanowią poważne zagrożenie zarówno dla pacjenta, jak i opiekuna.
 7. Unikaj częstego mycia rąk mydłem oraz zbyt gorącej wody.
 8. Używaj tylko wysokiej jakości mydeł w płynie, najlepiej o pH 5,5, gdyż skóra człowieka ma lekko kwaśny odczyn.
 9. Dokładnie spłukuj mydło z rąk, osuszaj ręce po umyciu.
 10. Poza własną łazienką używaj ręczników jednorazowych.
 11. Stosuj dobrze dopasowane rękawiczki ochronne według zasady każdy pacjent = nowe rękawiczki.
 12. Stosuj preparaty pielęgnujące (np. emulsja, krem nawilżający) podczas przerw w pracy i po jej zakończeniu. 

konferencja
Raport
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2020 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności