maj 5, 2014

Posiedzenie Okrągłego Stołu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

30 kwietnia w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie Okrągłego Stołu, poświęcone sytuacji osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. W posiedzeniu wzięło udział ponad 100 uczestników, w tym przedstawicieli rządu i administracji, m.in. Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Irena Wóycicka, Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz, Wiceminister Edukacji Narodowej Tadeusz Sławecki, Rzecznik Praw Dziecka RP Marek Michalak i Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Teresa Hernik, przedstawicieli klubów parlamentarnych oraz organizacji pozarządowych, w tym również przedstawiciele Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym”

Podczas spotkania prowadzono gorącą dyskusję na temat właściwych rozwiązań w systemie pomocy osobom niesamodzielnym i ich opiekunom, zwracając jednocześnie uwagę na obecną sytuację i potrzeby osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Głos w dyskusji zabrało liczne grono przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz parlamentarzystów.

Po kilkugodzinnej debacie ustalono, że w celu prowadzenia dalszych prac na zmianami systemowymi zostaną powołane zespoły robocze, które zajmą się systemowymi rozwiązaniami wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. Grupy robocze będą pracować wokół 5 tematów: dzieci i młodzież, dorośli niepełnosprawni, zdrowie i rehabilitacja, orzecznictwo lekarskie, aktywizacja społeczno-zawodowa. W spotkaniach każdej grupy wezmą udział wiceministrowie z MPiPS. Planowane terminy poszczególnych spotkań to 12, 13 i 14 maja.


konferencja 2022
Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2022 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności