cze 1, 2020

Ministerstwo Rodziny wesprze DPS-y

Jak informuje Portal Pomocy Społecznej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zadeklarowało przekazanie dodatkowych 20,6 mln zł na pomoc domom pomocy społecznej. Środki mają zostać skierowane na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w których przebywają mieszkańcy umieszczeni w DPS na tzw. starych zasadach, czyli przed dniem 1 stycznia 2004 roku.

Jak podkreśla Ministerstwo Rodziny, nie ma przeszkód, aby w/w środki zostały przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie pracowników domów pomocy społecznej.

Ponadto Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapewnia, że na dodatkowe wsparcie DPS zarezerwowano około 380 mln zł, przeznaczone między innymi na:

  • zakup środków ochrony indywidualnej,
  • zapewnienie miejsc tymczasowego pobytu dla mieszkańców i kadry domów pomocy społecznej,
  • zakup testów wykrywających COVID-19,
  • dopłaty do wynagrodzeń personelu tych placówek
  • oraz dofinansowanie tymczasowego zatrudnienia nowych osób.

Źródło: www.ops.pl


konferencja
Raport
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2020 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności