lip 3, 2020

Rzecznik Praw Pacjenta zaprasza na szkolenia online dla seniorów

W związku z ogłoszonym w tym roku przez Rzecznika Praw Pacjenta "Rokiem Seniora", Bartłomiej Chmielowiec zaprasza osoby starsze na bezpłatne szkolenia dotyczące praw pacjenta.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają przede wszystkim prawa jakie im przysługują jako pacjentom, uzyskają praktyczne wskazówki jak mogą pokonać bariery w dostępie do leczenia oraz jak poradzić sobie w sytuacjach, które spotykają ich w systemie ochrony zdrowia. Rzecznik zachęca do czynnej dyskusji i zadawania pytań.

Spotkania skierowane są przede wszystkim do seniorów należących do Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz organizacji pacjentów zajmujących się osobami starszymi, osobami z niepełnosprawnościami, przewlekle chorymi i osobami cierpiącymi na choroby rzadkie. Do udziału w szkoleniach zachęcamy także pensjonariuszy stacjonarnych ośrodków opieki nad osobami starszymi i zakładów opieki długoterminowej.

Osoby zainteresowanie uczestnictwem w szkoleniach mogą kontaktować się z pracownikiem Biura Rzecznika Praw Pacjenta:
Pani Małgorzata Błaszczak
tel: 539 674 268
e-mail: szkolenia@rpp.gov.pl.

Źródło: www.gov.pl


konferencja
Raport
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2020 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności