lip 30, 2020

Kolejni wojewodowie proszą samorządy o umożliwienie odwiedzin w placówkach opieki i domach pomocy społecznej

Jak informuje Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich kolejni wojewodowie proszą władze samorządowe o złagodzenie obostrzeń dotyczących odwiedzin w domach pomocy społecznej i prywatnych placówkach opieki. "W tych placówkach przebywają osoby z grup najbardziej narażonych na zakażenie koronawirusem: osoby starsze, schorowane, z niepełnosprawnościami. Jednak przedłużające się zamknięcie domów pomocy społecznej, zakaz wyjść mieszkańców i wizyt osób najbliższych negatywnie wpływało na samopoczucie mieszkańców. W ocenie wielu z nich trwające ograniczenia były zbyt restrykcyjne, szczególnie gdy w innych dziedzinach życia znoszono kolejne obostrzenia." - zauważa Rzecznik.

W ostatnich dniach do władz samorządowych w tej sprawie zwrócili się wojewoda świętokrzyski, warmińsko-mazurski i pomorski. 

W większości domów pomocy społecznej i placówek całodobowej opieki na terenie województwa świętokrzyskiego przywrócono możliwość odwiedzin mieszkańców przez bliskie osoby z zachowaniem szczególnej ostrożności i bezwzględnym przestrzeganiem zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. W pozostałych placówkach planowane jest przywrócenie odwiedzin w najbliższym czasie.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski wystosował do placówek pisma zawierające m.in. rekomendacje dotyczące rozwiązań mających, z jednej strony chronić i zapewniać bezpieczeństwo mieszkańcom DPS i placówek opieki, a z drugiej strony umożliwiać im realizację prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Zwrócił się o rozważenie możliwości organizowania odwiedzin, stosując przy tym wszystkie wytyczne, w szczególności zasadę zachowania dystansu społecznego oraz reżimu sanitarnego.

Z kolei w związku z ustabilizowaną sytuacją epidemiczną w województwie pomorskim i napływającymi informacjami o uciążliwościach wprowadzonych ograniczeń w zakresie odwiedzin na terenie domów pomocy społecznej i placówek zapewniających całodobową opiekę, w dniu 10 czerwca 2020 r., wystąpiono do Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z prośbą o zajęcie stanowiska i wydanie stosownych rekomendacji. W odpowiedzi inspektor wskazał na możliwość wznowienia odwiedzin w DPS i placówkach opieki na wolnym powietrzu, uwzględniając ryzyko i wprowadzając do stosowania szczególne zasady postępowania w zakresie zachowania bezpieczeństwa w obecnej sytuacji epidemicznej.

Wcześniej Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich informowało, że odwiedziny są możliwe w dziewięciu DPS-ach na Lubelszczyźnie oraz o złagodzeniu obostrzeń w domach pomocy społecznej, które nie są objęte kwarantanną lub izolacją na terenie województwa opolskiego.

Źródło: www.rpo.gov.pl


konferencja
Raport
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2021 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności