sie 6, 2020

Zakłady opieki długoterminowej mogą aplikować o wsparcie finansowe ze środków unijnych

4 sierpnia 2020 roku Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował na swojej stronie zarządzenie Prezesa w sprawie realizacji projektu grantowego "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19". Na jego podstawie zakłady opieki długoterminowej mogą aplikować o wsparcie finansowe.

Zarządzenie określa zasady realizacji projektu grantowego nr POWR.05.02.00-00-0001/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W celu uczestnictwa w projekcie grantowym wnioskodawcy do 25 września 2020 roku za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: dotacjacovid19@nfz.gov.pl powinni przesłać wymagane dokumenty do weryfikacji i wstępnej akceptacji.

W zarządzeniu określono:

  • kryteria wyboru grantobiorców,
  • zasady oceny oraz tryb aplikowania o granty, w tym procedury dotyczące rozpatrywania skarg,
  • informację o przeznaczeniu grantów,
  • informację o trybie wypłacania grantów,
  • informację o wymogach w zakresie zabezpieczenia grantów,
  • założenia dotyczące zmian przeznaczenia grantów oraz umowy o powierzenie grantu,
  • zasady dotyczące rozliczania grantów,
  • zasady dotyczące monitorowania i kontroli grantów,
  • zasady dotyczące odzyskiwania grantów w przypadku ich wykorzystania niezgodnie z celami projektu.

Środki finansowe z projektu przeznaczone są przede wszystkim na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz członków personelu pomocniczego placówek, którzy ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia musieli zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia. Dodatkowo w celu maksymalizacji założonych efektów umożliwiono w placówkach objętych projektem wdrożenie dobrowolnego modelu bezpiecznego systemu pracy, aby chronić najbliższych przez zarażeniem.

Ponadto, placówki będą mogły również zakupić ze środków projektu środki ochrony osobistej oraz środki dezynfekcyjne dla personelu oraz pacjentów i mieszkańców.

Treść zarządzenia Prezesa NFZ dostępna jest tutaj.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl


konferencja
Raport
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2020 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności