wrz 7, 2020

Mieczysław Augustyn odznaczony przez Rzecznika Praw Obywatelskich

Mieczysław Augustyn, założyciel i pierwszy Członek Honorowy Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym" 5 września 2020 roku został odznaczony przez Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka. Serdecznie gratulujemy.

Uroczystość odznaczenia Senatora Mieczysława Augustyna odbyła się w Regionalnym Centrum Kultury Fabryka Emocji w Pile. W uroczystości udział wzięli senatorowie, posłowie, prezydent Piły, przedstawiciele instytucji i społecznicy z Piły i Wielkopolski.

Podczas uroczystości odczytano list gratulacyjny dla Mieczysława Augustyna podpisany zarówno przez nowowybrany, jak ustępujący Zarząd Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym".

***

Mieczysław Augustyn - polski polityk i samorządowiec, senator VI, VII, VIII i IX kadencji.

Całą swoją karierę zawodową i polityczną łączył z działalnością społeczną skierowaną przede wszystkim na wspieranie grup najsłabszych osób starszych, z niepełnosprawnościami, osób w trudnym położeniu życiowym Swoją misję realizował na początku na poziomie regionalnym, ale z czasem z powodzeniem rozszerzył ją na poziom parlamentarny, podejmując szereg inicjatyw zmierzających do wprowadzenia zmian systemowych i prawnych.

Od wielu lat kieruje Grupą Roboczą dla przygotowania projektu i wdrożenia zmian w obszarze opieki nad osobami zależnymi oraz tworzenia rynku usług opiekuńczych Grupa kończy prace nad projektem ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym. Senator Mieczysław Augustyn zawsze podkreśla, że dbałość o potrzeby najsłabszych jest obowiązkiem państwa i nas wszystkich, bo chodzi w niej o przestrzeganie najbardziej elementarnych praw człowieka i obywatela Chodzi o ludzką godność Jest osobą otwartą, bezinteresowną, tolerancyjną Działa ponad podziałami i uczy szacunku dla innych.

***

Odznaki honorowe Rzecznika Praw Obywatelskich za zasługi dla ochrony praw człowieka przyznawane są od 2009 r. Prezydent Lech Kaczyński ustanowił odznakę na wniosek rzecznika praw obywatelskich V kadencji Janusza Kochanowskiego.

Wśród dotychczasowych laureatów są m.in.: s. Małgorzata Chmielewska, Jerzy Owsiak, Piotr Pawłowski, Władysław Bartoszewski, Piotr M. Cywiński, Marian Turski, Halina Bortnowska, Olga Krzyżanowska, Anna Bogucka-Skowrońska, Jacek Taylor, Rafał Pankowski, Marek Michalak, "Lekarki Nadziei” - Stanisława Łukasik, Róża Czempas, Krystyna Stopczyńska i Janina Gałwa, prof. Andras Sajo, Urszula Nowakowska, Ewa Ewart, Szymon Modrzejewski.

Więcej informacji: www.rpo.gov.pl


konferencja
Raport
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2021 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności