wrz 5, 2020

Pacjenci placówek opieki długoterminowej będą przechodzili testy na COVID-19

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło jesienną strategię walki z epidemią koronawirusa. Zakłada ona duże zmiany związane z wykonywaniem testów w kierunku SARS-COV-2. Resort planuje skoncentrowanie testowania w kierunku COVID-19 na pacjentach, którzy mają objawy oraz ochronę grup ryzyka, w tym pacjentów opieki długoterminowej.

- Będziemy chcieli przede wszystkim testować tych pacjentów, którzy pokazują standardowe objawy, czyli gorączka, duszność, kaszel - powiedział minister Adam Niedzielski. 

Wskazano również cztery grupy obciążone szczególnym ryzykiem, które będą testowane, mimo braku objawów:  

  • przed pobytem w sanatorium, 
  • skierowani do zakładu opiekuńczo-leczniczego, 
  • skierowani do hospicjum, 
  • umieszczeni (decyzją administracyjną) w domu pomocy społecznej. 

Minister Zdrowia podał, że strategia zakłada, że do systemu testowania zostaną włączeni lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. Jeżeli wynik testu będzie ujemny, to pacjent zostanie pod opieką lekarza POZ. Natomiast, jeżeli będzie pozytywny, to taki pacjent zostanie skierowany na tzw. ścieżkę zakaźną realizowaną w sieci jednostek zajmujących się leczeniem chorób zakaźnych.  

Minister przypomniał, że nadal fundamentalne w walce z koronawirusem są działania prewencyjne. - Dezynfekcja, dystans i maseczki pozostają bardzo ważnymi elementami walki z pandemią - zaznaczył. - Bardzo ważne jest, żebyśmy wszyscy brali odpowiedzialność za poziom zachorowań, jaki mamy w kraju - dodał.

Źródło: www.gov.pl


konferencja
Raport
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2021 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności