wrz 16, 2020

Ostatnia szansa na dołączenie do programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne"

Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej tylko do 30 września 2020 roku samorządy mogą składać wnioski w ramach programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne". - Gorąco zachęcam do uczestnictwa w programie, to ogromna pomoc dla osób z niepełnosprawnościami, szansa na możliwie samodzielne funkcjonowanie - podkreśla Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg.

- To ważna i potrzebna pomoc dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Uczestnikom programu będzie zapewniona opieka, a zajmujący się nimi na co dzień opiekunowie otrzymają wsparcie i możliwość realizacji swoich codziennych aktywności. To także wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań na rzecz osób z niepełnosprawnościami - wskazuje Marlena Maląg.

Osoby, do których kierowany jest program, obok różnorodnego wsparcia - również w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej czy kompetencji poznawczych oraz społecznych - będą miały zapewnioną możliwość niezależnego, samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę swoich potrzeb.

Zainteresowane jednostki muszą złożyć wnioski do właściwego wojewody, który następnie przekazuje je do Minister ds. zabezpieczenia społecznego. Po ostatecznej weryfikacji wniosków Minister podpisuje z wojewodami umowy na przekazanie środków finansowych z programu.

Gminy i powiaty mogą składać wnioski o wsparcie z dwóch modułów programu.

  • Moduł 1: utworzenie i wyposażenie Centrum
  • Moduł 2: funkcjonowanie Centrum

Pierwszy moduł programu obejmuje utworzenie, przebudowę, remont lokalu i wyposażenie Centrów opiekuńczo-mieszkalnych. Gminy i powiaty mogą się starać o wsparcie finansowe do wysokości 100 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania.

W ramach drugiego modułu finansowane jest utrzymanie działalności Centrum. Obejmuje ono m.in.: zabezpieczenie dostaw podstawowych mediów (energia elektryczna, ogrzewanie, woda, ścieki, wywóz nieczystości), opłacanie podatków i opłat lokalnych, ubezpieczenie budynku, zakup usług (np. wyżywienia dla uczestników Centrum), zakup materiałów do pracy z uczestnikami programu, przeprowadzanie okresowych przeglądów, kontroli stanu oraz konserwacji urządzeń budowlanych i sprzętu wielokrotnego użytkowania, w tym sprzętu specjalistycznego.

Centra opiekuńczo-mieszkalne mogą otrzymać również dofinansowanie na wydatki związane z transportem uczestników Centrum, pokrycie kosztów wynagrodzeń kadry oraz osób świadczących usługi na rzecz uczestników programu.

Źródło: www.gov.pl


konferencja
Raport
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2020 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności