wrz 14, 2020

Koalicja łączy siły z EAN

Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym" we wrześniu została formalnie przyjęta w poczet członków European Ageing Network (EAN). Opłata za pierwszy rok członkostwa Koalicji w European Ageing Network została sfinansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 - 2030.

Jednym z głównych zadań European Ageing Network jest promowanie wymiany informacji i doświadczeń między jej członkami oraz ułatwianie wzajemnego uczenia się, a także dążenie do poprawy jakości opieki i nadzoru.

Dla Koalicji członkostwo w EAN będzie otwarciem na szeroką dyskusję społeczną i aktywny udział w promowaniu i wdrażaniu inicjatyw, które  będą miały przełożenie na rzeczywistą zmianę w sytuacji osób niesamodzielnych w Polsce, o co Koalicja postuluje od momentu swego powstania w 2014 roku.

Więcej o działalności European Ageing Network można dowiedzieć się ze strony www EAN oraz z profilu na Facebooku.


konferencja
Raport
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2020 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności