lis 10, 2020

Odpowiedź na interpelację w sprawie wynagrodzeń dla pracowników medycznych oraz opiekunów

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na interpelację poseł Iwony Kozłowskiej (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) w sprawie wynagrodzeń dla pracowników medycznych oraz opiekunów zatrudnionych w domach pomocy społecznej.

W odpowiedzi czytamy m.in. "Pragnę poinformować Panią Poseł że za pośrednictwem NFZ jest realizowany projekt, pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19".

(...) Wsparcie w ramach projektu kierowane jest wyłącznie do personelu bezpośrednio zaangażowanego, w czasie epidemii, w opiekę nad pacjentami (zgodnie z założeniami projektu w ZOL/ZPO/hospicjach do: pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych, osób sprzątających lub kuchenkowych; w DPS do: pielęgniarek lub ratowników medycznych).

Ze względu na specyfikę ww. podmiotów, wprowadzony został w ramach projektu system pracy ograniczony wyłącznie do jednego miejsca zatrudnienia. Podstawowym celem takiego działania było zapobieganie transmisji wirusa SARS-CoV-2, ograniczenie możliwości zakażenia się pacjentów przebywających w tych podmiotach jak również minimalizowanie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19.

Pragnę podkreślić, że uruchomienie projektu podyktowane było koniecznością podjęcia pilnych działań z uwagi na potrzebę zapobiegania i zwalczania zakażeń w ww. podmiotach i zapewnienia odpowiedniej opieki pielęgnacyjno - opiekuńczej, dedykowanej dla tych grup pracowników, którzy sprawują bezpośrednią opiekę w tym zakresie nad pacjentami/podopiecznymi i w stosunku do których docierały sygnały o występujących lub potencjalnych brakach kadrowych związanych z przebywaniem np. na zwolnieniach lekarskich lub kwarantannie. Ważnym kryterium był zatem również stopień prawdopodobieństwa narażenia danego pracownika na zakażenie biorąc pod uwagę zakres czynności zawodowych oraz stopień styczności z pacjentami/podopiecznymi. Stąd też wymienione powyżej okoliczności wymuszały podjęcie (biorąc pod uwagę istniejące możliwości finansowe) wskazanych wyżej rozwiązań.

Pełna treść odpowiedzi na interpelację dostępna jest tutaj.


konferencja
Raport
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2021 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności