lis 3, 2020

Interpelacja w sprawie opieki pielęgniarskiej w DPS

Posłowie Filip Kaczyński i Władysław Kurowski (Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość) skierowali do Ministra Zdrowia interpelację w sprawie opieki pielęgniarskiej w domach pomocy społecznej.

W interpelacji posłowie napisali m.in. "Obecnie w domach pomocy społecznej przebywają mieszkańcy z coraz bardziej ograniczoną sprawnością, osoby leżące z wieloma schorzeniami zdrowotnymi, wielochorobowością w zakresie zdrowia somatycznego, psychicznego lub z niepełnosprawnością intelektualną. Taki stan wymaga od pielęgniarek zatrudnionych w tych jednostkach, nie tylko pielęgnacji, ale realizowania świadczeń zdrowotnych w zakresie zapobiegania i profilaktyki powikłań. Czynności medyczne wykonywane przez pielęgniarki w domach pomocy społecznej w rzeczywistości nie różnią się od tych, które podejmowane są w zakładach opieki długoterminowej.

Biorąc powyższe pod uwagę proszę o odpowiedź na następujące pytania, czy Ministerstwo Zdrowia rozważa wprowadzenie stosownych zmian w przepisach polegających na:

  1. Objęciu personelu pielęgniarskiego zatrudnionego w domach pomocy społecznej przepisami mającymi zastosowanie do pracowników ochrony zdrowia oraz przejęciu jego finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
  2. Stworzeniu w koszyku świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej nowego produktu, realizowanego przez pielęgniarki, jako całodobowej opieki pielęgniarskiej na rzecz mieszkańców domów pomocy społecznej.
  3. Wprowadzeniu systemu bezpośredniej kontraktacji nowego produktu przez domy pomocy społecznej?

Pełna treść interpelacji dostępna jest tutaj.


konferencja
Raport
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2021 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności