lis 13, 2020

Interpelacja w sprawie podwyżek dla personelu medycznego pracującego w DPS

Posłowie Paweł Kowal, Magdalena Łośko, Paweł Poncyljusz i Marta Wcisło (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) skierowali do Ministra Zdrowia interpelację w sprawie podwyżek dla personelu medycznego pracującego w domach opieki społecznej.

W interpelacji czytamy m.in.: "(...) Doświadczenie wyniesione z sytuacji, które miały miejsce w Domach Pomocy Społecznej w marcu, kwietniu i maju spowodowało, że obecnie w wielu Domach Pomocy Społecznej utworzono specjalne "strefy" dla pensjonariuszy zakażonych SARS-CoV-2, w których praca personelu jest bardzo podobna do pracy na oddziałach szpitalnych, na których przebywają chorujący na COVID-19. Ponadto trzeba pamiętać, że pensjonariusze Domów Pomocy Społecznej są osobami w podeszłym wieku wymagającymi dodatkowej uwagi, dbałości i specjalnego podejścia.

Uważam, że pominięcie personelu medycznego pracującego w Domach Pomocy Społecznej, a w konsekwencji nieprzyznanie im dodatkowego świadczenia pieniężnego jest decyzją niezrozumiałą oraz bezpodstawną, a wręcz dyskryminującą i nie znajdującą żadnego racjonalnego uzasadnienia. Każdy zaangażowany w zwalczanie COVID-19 powinien być traktowany w równy sposób, bez względu na miejsce zatrudnienia.

Mając na uwadze powyższe, zwracam się do Pana o podjęcie niezwłoczne uzupełnienia wydanego przez Pana polecenia poprzez zapewnienie personelowi medycznemu pracującemu w Domach Pomocy Społecznej dodatkowego świadczenia pieniężnego, oraz zwracam się o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Z jakich powodów personel medyczny pracujący w Domach Pomocy Społecznej został pominięty przy przyznawaniu dodatkowego świadczenia pieniężnego?
  2. Czy w Ministerstwie Zdrowia prowadzone są prace nad przyznaniem dodatkowego świadczenia pieniężnego dla personelu medycznego zatrudnionego w Domach Pomocy Społecznej? Kiedy można spodziewać się decyzji w tej sprawie?

Pełna treść interpelacji dostępna jest tutaj.


konferencja
konferencja
Raport
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2021 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności