lis 17, 2020

Zakażone osoby niesamodzielne trafią do izolatoriów

Ministerstwo Zdrowia wprowadza nowe standardy opieki w izolatoriach. Dotyczy to osób niesamodzielnych, przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, domach pomocy społecznej i hospicjach.

W uzasadnieniu projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach, czytamy, że projekt ma na celu bezpieczne, czasowe izolowanie pacjentów zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów oraz osób przebywających w domach pomocy społecznej w przypadku ich zachorowania na COVID-19, a niewymagających leczenia w warunkach szpitalnych.

"Tym samym nastąpi odciążenie personelu medycznego tych placówek i przerwanie możliwości rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, jako ogniska chorobowego na pozostałych pacjentów tych placówek i ich pracowników. Osoby te będą izolowane w izolatoriach, ale standard ich opieki musi być dostosowany do ich stanu zdrowia" - informuje Ministerstwo Zdrowia.

Pacjentowi niesamodzielnemu w izolatorium będzie przysługiwała wizyta pielęgniarska:

  • nie rzadziej niż raz na dobę; dopuszcza się wykonanie wizyty za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności,
  • nie rzadziej niż dwa razy na dobę, w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych; w ramach wizyty jest dokonywana ocena stanu ogólnego, poziomu saturacji pulsoksymetrem i pomiar temperatury ciała osoby izolowanej oraz podawanie leków - w przypadku osoby izolowanej, dla której ocena skalą poziomu samodzielności (skalą Barthel) jest niższa niż 80 punktów;

Pacjent niesamodzielny w izolatorium skorzysta z porady lekarskiej:

  • w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia lub potrzeby podjęcia decyzji o wypisaniu izolowanego pacjenta z izolatorium,
  • zapewnienie wizyty lekarskiej obejmującej badanie kontrolne lub ocenę stanu zdrowia nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu oraz porady w razie potrzeby - w przypadku osoby izolowanej, dla której ocena skalą poziomu samodzielności (skalą Barthel) jest niższa niż 80 punktów,
  • dopuszcza się wykonanie porady w przypadku, o którym mowa w lit. a i b, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Pacjentowi będzie także pobierany wymaz w kierunku wykrycia wirusa SARS-CoV-2 w przypadkach uzasadnionych klinicznie. Jeśli będzie taka konieczność izolatorium musi zapewnić transport lub transportu sanitarnego w przypadku konieczności przewiezienia osoby izolowanej do szpitala z powodu pogorszenia jej stanu zdrowia.

Jeśli jednak osoba izolowana, dla której ocena skalą poziomu samodzielności (skalą Barthel) jest niższa niż 80 punktów konieczne będzie zapewnienie w izolatorium:

  • a) całodobowych świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych,
  • wyrobów medycznych oraz wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia osoby izolowanej.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach został już skierowany do publikacji ma wejść w życie dzień po jego ogłoszeniu. Treść dostępna jest tutaj.

Źródło: www.cowzdrowiu.pl


konferencja
Raport
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2021 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności